Създаване на живот заедно или как Диана Лийф описа промяната на света

Създаване на живот заедно или как Диана Лийф описа промяната на света

Представяме Ви книгата „Да създадем живот заедно“ или практически средства за развитие на екоселища и съзнателни общности на Диана Лийф, която беше издадена в рамките на проекта „Зелена светлина за училище сред природата“. В този уникален труд ще откриете най-вълнуващите стъпки от създаването на общност. Пожелаваме Ви успех!

Изтеглете книгата в pdf формат от този линк!

Книгата можете да поръчате на хартия и от нас на адрес: home@nanera.net

Тази книга се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Бъдеще сега 2006“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“
Проектът „Зелена светлина за училище сред природата“ се финансира в рамки-
те на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *