Курс за интерактивно преподаване и съвременна педагогика Играя и Работя с деца и младежи 2016

Курс за интерактивно преподаване и съвременна педагогика Играя и Работя с деца и младежи 2016

Покана

Играя и работя с деца и младежи на Гудевица

Тази година традиционният ежегоден обучителен курс ще се проведе ОТНОВО на Гудевица в обучителния център „Училище сред природата” на НЧ Бъдеще Сега

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2016 – 9 дни интензивен курс в Родопите и повече от 2 месеца учене и личностно развитие във вдъхновяващ, иновативен процес!!!

Заповядайте на приключението, което ще промени живота ви! Преживейте предизвикателството!
Няма да забравите тези 9 дни в планината…

Две издания за 2016 г.:

17 – 26 Юни на Гудевица в Родопите (Обучителният он-лайн курс започва на 15.04.2016 г.)

16 – 25 Септември на Гудевица в Родопите (Обучителният он-лайн курс започва на 15.07.2016 г.)

Десет години – Играя и работя

През 2016 празнуваме юбилей на курса! Вече 10 години вдъхновяваме нашите последователи за обучение базирано на ценности и хуманност, връзка с природата, равноправие, свобода и отговорност в избора. По случай юбилея предлагаме осъвременена структура на курса – удължен период на фасилитирано учене и личностно развитие, нови обучителни материали, съобразени с разнообразието в стиловете на учене, въвеждане на инструменти за задълбочаване на възприемането на материала и боравенето с него.

„Играя и работя с деца и младежи” е най-вдъхновяващият курс за инструктори за преподаване през игра, работа с деца и младежи, интерактивни методи, учене чрез преживяване и обучение сред природата. За десета поредна година НЧ Бъдеще сега организира този курс, който се превърна в пространство за усъвършенстване и развитие на тренери, обучители, учители и инструктори, работещи с деца и младежи в цяла България, Европа и  света.

Огромният методологически опит, професионализма и фокуса към развитието и щастието на всеки човек са нашите отличителни черти. От 2007 г. до 2015 г. сме обучили над 250 инструктори и учители, младежки работници и педагози, които играят и работят с деца и младежи в цялата страна.

 

От нас научавате как

 • да създавате уникална и здравословна атмосфера за деца и младежи;
 • да провеждате и оценявате въздействието на тематични модули и с игри да увличате младите изследователи да обогатяват ученето си вдъхновени от природата. Както и да променят отношението си към различни растения, застрашени и „страшни“ животни;
 • да преминавате осъзнато и развиващо заедно с децата през разнообразни приключения, като разходки в пещери, спускане по въжета, нощни походи, изкачване на върхове или откриване на извори;
 • да си припомните старите традиционни игри (вече нови за „електронното“ поколение) и да ги адаптирате с образователно съдържание към днешния забързан свят;
 • да помогнете на децата около нас, чрез лично преживяване да опознаят и преоткрият себе си, света и другите.

Защото повече от всякога днес е важно да можем да си играем с децата, предавайки знанията и уменията си, насърчавайки и подкрепяйки тяхното развитие и усъвършенстване. Сред природата, обградени от класическото изкуство и посредством преживяването и играта това става най-лесно.

Този курс ще е незабравимо преживяване за теб!

Как протича курсът

Курсът е творчески ориентиран процес, включващ тренерите и обучаемите. Ние обучаваме, чрез игра, движение, с много любов и отношение в тематични и практически модули ориентирани към практическо приложение.

Процесът протича в позитивна и приятелска атмосфера създавана от обучителите и участниците. Те насърчават толерантността и подкрепата. Така участниците в „Играя и работя с деца и младежи“ получават подкрепяща атмосфера за учене и самоусъвършенстване.

По време на програмите се използват много тематични казуси, игри, практически примери, опит и методи на неформалното учене, физически активности и движения. Те са внимателно подбрани и балансирани с цел максимален обучителен ефект.

Бъдете готови за едно приключение, в което ще се впуснете в света на знанията, уменията и игрите, преживяванията и детските спомени, за да излезете по-добри хора и компетентни инструктори/обучители и учители. Приключението Ви ще започне още преди да тръгнете за Родопите и може би никога няма да завърши след това…

Етапи на провеждане

Процесът, който предлагаме с настоящата програма е комплексен и обхваща продължителен период от време. Цялостното провеждане зависи от индивидуалния напредък на всеки участник. Процесът обхваща 2 месеца подготвителен период, 9 дневен обучителен курс и минимум 6 месеца период на последващи действия. За различните фази от процеса предлагаме набор от инструменти, които да подпомагат ученето и развитието и да надграждат натрупаното от предишния период:

1.       Подготовка (преди обучителния курс) НОВО ОТ 2016 – 2 месеца подготвително дистанционно учене базирано на он-лайн учебен курс и съпътстващи задачи. На участниците се предоставят он-лайн уроци, тестове, материали и практически задачи:

Ключови елементи в подготовката са:

 • Входящ тест – попълване на въпросник за оценка на знанията;
 • Онлайн учебен курс – предоставяне на обучителни материали и уроци – видео, аудио, книги, публикации;
 • Рефлексии – регулярни (включени в он-лайн курса) самостоятелни въпросници за самооценка на напредъка;
 • Практически задачи – преминаване през серия от практически задачи за оценка на напредъка;

2.      Провеждане (по време на 9 дневен обучителен курс) – използват се широк набор от инструменти, които съпътстват процеса на обучение. На първо място се дава възможност за разработване на теоретичните знания, развити по време на подготвителната фаза. Второ – това е моментът да се предадат и разработят специфичен набор от практически умения, свързани с обучителната работа (например фасилитиране на дебрифинг и дискусия, даване на обратна връзка, комуникативни умения и т.н.).  Накрая се изпълняват практически задачи в социалната среда (като екипи), която се анализира и резултатите се усъвършенстват.

Ключови елементи в провеждането са:

 • Учене в група (социално учене), демонстриращо ценностите и принципите на работа с деца и провеждането на обучения;
 • Изпълнение на практически задачи, свързани с инструменти за обучение – фасилитиране, дизайн на сесия, методи на работа т.н.
 • Анализ и обратна връзка – прецизиране на изпълнените задачи;
 • Практическа работа по разработване и демонстриране на обучителни сесии/модули;

3.       Последващи действия (след обучителния курс) НОВО от 2016 – по време на периода след обучението се повтарят част от практическите задачи от обучителния курс, но в реалната обстановка на работното място/общността на обучаемите. По време на този процес всеки обучаем бива подкрепен от обучител и от свои колеги.

Ключови елементи в последващите действия са:

 • Дизайн и провеждане на обучителен процес – в реална среда;
 • Онлайн учене – допълнителни материали;
 • Менторство, коучинг и онлайн подкрепа – осигурено от обучителите и външни експерти;
 • Приложение на практика и получаване на обратна връзка;
 • Групи за подкрепа – между участниците се формират групи, които да поддържат връзка и да участват в разрешаване на реални казуси;

Успешно завършилите курса получават сертификат за цялостното преминато обучение. 

За кого е предназначен?

Програмата е насочена към преподаватели, педагози, социални работници, планински водачи, спортни инструктори, аниматори в детски центрове, младежки лидери и работещи в обучението и работата с деца и младежи.

Програмата е подходяща за родители, заинтересовани от позитивното възпитание и образователния ефект на играта.

Тя е и за всички вдъхновени от придобиването на умения за игра и работа с деца и младежи.

Цели на курса

Развитие на знания и умения за:

 • модерни педагогически теории;
 • преподаване чрез игра;
 • подготовка и провеждане на интерактивни модули по екология, гражданско образование и др.;
 • прилагане на ненасилствена комуникация;
 • използване на нетрадиционни игрови и интерактивни методи, като преподаване през движение и старите игри;
 • оценка на средата и риска;
 • използване на елементи от резервопедичната (сугестопедична) методика на преподаване.

След курса участниците ще могат:

 • Да търсят, оценяват и адаптират игри за обучение;
 • Да създават уникална и обогатяваща среда за учене и игра на деца и младежи;
 • Да провеждат интерактивни модули за деца и младежи;
 • Да използват елементи от сугестопедията в образователния процес;
 • Да преминават заедно с децата през разнообразни приключения;
 • Да използват движението и старите традиционни игри за преподаване;

Детайли за курса

Основни теми включени в програмата на курса:

 • Позитивно възпитание и общуване;
 • Обучение чрез преживяване;
 • Методи в интерактивното преподаване;
 • Формулиране на образователни цели;
 • Играта, като средство за преподаване;
 • Адаптиране на игри;
 • Позитивна и ненасилствена комуникация;
 • Възрастови периоди в развитието на децата;
 • Съдържание на образователен модул;
 • Методология за създаване на цялостна образователна програма.

Кога ще се проведе курса?

През 2016 г. ще проведем две издания на курса:

–          17 – 26 Юни в Гудевица в Родопите (Обучителният он-лайн курс започва на 15.04.2016 г.)

–          16 – 25 Септември в Гудевица в Родопите  (Обучителният он-лайн курс започва на 15.07.2016 г.)

Обща продължителност:

 • 60 дни дистанционен/онлайн обучителен курс с тестове и практически задачи НОВО от 2016 г.;
 • 130 учебни часа присъствен курс на Гудевица с теория, практика и вълнуващи преживявания;
 • 3-6 месеца менторство и подкрепа след курса НОВО от 2016.

Колко ще ти струва?

Таксата за курса е в размер на 590 лв., което покрива:

 • Онлайн обучителен курс НОВО от 2016;
 • Разходи по време на обучението: лектори, материали, екипировка;
 • Настаняване в базата на центъра „Училище сред природата”;
 • Храна по време на курса;
 • Методически наръчник и допълнителни материали НОВО обновено издание от 2016 г.

Таксата за курса не покрива:

 • Транспортните Ви разходи до с. Гудевица;

 

Максималния брой участници в групата за провеждане на курса е 14!

За повече информация и записване се свържете с:

Огнян Гъдуларов – обучител и координатор на курса

ogi@nanera.net  

0896 756 267

 

Краен срок за записване в курса:

–          1.04.2016 г. – за курса през юни

–          1.07.2016 г. – за курса през септември

 

Подробна покана за курса можеш да изтеглиш от този линк (като кликнеш тук).

 

18 Responses

 1. Здравейте,

  Интересува ме дали е възможно да се запиша за курса, но да бъда с 3ма придружители – съпругът ми и 2 деца – 5 и 1г.? Има ли къде да бъдат настанени? Каква е програмата за практическите занимания – вечерите свободни ли са от ангажименти?

  Благодаря предварително!
  Карина

  • Привет Карина,
   да, можем да съдействаме придружителите да бъдат настанени в къща за гости в село Гудевица или съседното село Арда на 2 км. от Гудевица. В някои от вечерите, като например първата и последната имаме вечерни активности, както и избираеми активности ​от групата, които могат да се превърнат във вечерни. Но те няма да са фатални за предвидените основни обучителни резултати от курса. Детайлна програма ще получите през април, когато курсът стартира, където да видите практическите занимания, като си запазваме известна гъвкавост, която се случва, за да подкрепи максимално процеса на учене. Грижите за децата могат да Ви затруднят да бъдете пълноценна част от програмата и се надяваме това да не Ви попречи в процеса на учене.

  • Мария каза:

   Здравейте. Аз щях да задам същият въпрос, ама съвсем същият – и моите деца са на 1и на 5.Ако сте била на семинара чрез юни, бихте ли споделила? А ако обмислете този през септември, може би наличието на други деца на същата възраст ще направят преживяването им по-приятно и интересно.

 2. Awesome! Its really amazing paragraph, I have got much
  clear idea concerning from this article.

 3. Baby furniture каза:

  I’d like to know your framing methods for the art work to the
  left of the mattress (I imagine it is the similar approach you’ve got the boobs framed in your front room, and a
  few different issues throughout your own home). In case you ever have the time to do a submit,
  it would be helpful. I do know I’m at all times looking for
  inexpensive, recent framing ideas. Thanks for sharing your property.

 4. Attractive part of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.

  Anyway I’ll be subscribing on your feeds and even I fulfillment you access constantly rapidly.

 5. Desmond Kuek каза:

  They are rarely interested in—(or qualified to comment on!)—the CEO’s daily behavior.

 6. Цеца Коева каза:

  Здравейте,
  представеният от Вас курс ме заинтересува. Искам да попитам, предвиждате ли курсове през 2017 г. Бих желала да се включа, ако има.

 7. Привет Цеца Коева,
  предвиждаме курсове „Играя и работя…“ през 2017г., които ще обявим до края на ноември или в началото на декември тази година. Ще има много нови възможности, модулно обучение, он-лайн курс и други новости в курса през 2017г. Прекрасни и усмихнати дни!

 8. Damian каза:

  I do accept as true with all of the concepts you’ve
  offered for your post. They’re very convincing and can definitely
  work. Nonetheless, the posts are too quick for
  starters. May just you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thanks for the post.

 9. Having read this I thought it was rather enlightening.
  I appreciate you spending some time and effort to put this short article
  together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 10. I’m not sure where you are getting your information, however great topic.
  I needs to spend some time studying much more or understanding more.
  Thank you for excellent information I used to be
  on the lookout for this information for my mission.

 11. Thanks for another informative site. The place else
  may just I am getting that type of information written in such a
  perfect method? I’ve a project that I’m just now running on, and I’ve been on the glance out for such information.

 12. IClass Pune gives softskills coaching with selection of many education places across pune.

 13. Telescopio barato каза:

  I think that everything typed was very logical. But, think about this, suppose you were to write a awesome title?

  I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but what if you added something to maybe grab folk’s attention? I mean Курс за
  интерактивно преподаване и съвременна
  педагогика Играя и Работя с деца и младежи 2016 is kinda boring.

  You should look at Yahoo’s front page and note how they write news titles to get people to click.

  You might add a related video or a picture or two to get readers interested about everything’ve got to
  say. Just my opinion, it might make your posts a little bit more interesting.

 14. Nicholas каза:

  Very shortly this web page will be famous among
  all blogging and site-building viewers, due to it’s nice content

 15. mini horno каза:

  Thankfulness to my father who informed me about this webpage, this webpage is actually remarkable.

 16. cico2010.com каза:

  Currently it sounds like Expression Engine is the
  top blogging platform available right now. (from what I’ve read)
  Is that what you’re using on your blog?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *