Курс за интерактивно преподаване и съвременна педагогика Играя и Работя с деца и младежи 2017

Курс за интерактивно преподаване и съвременна педагогика Играя и Работя с деца и младежи 2017

Покана

Играя и работя с деца и младежи на Гудевица

Тази година традиционният ежегоден обучителен курс ще се проведе ОТНОВО на Гудевица в обучителния център „Училище сред природата” на НЧ Бъдеще Сега

След успешния опит от миналата година и през 2017 ще Ви предложим повече от 2 месеца учене и личностно развитие във вдъхновяващ, иновативен процес.

Заповядайте на приключението, което ще промени живота ви! Преживейте предизвикателството!
Няма да забравите тези 9 дни в планината…

 

Две издания за 2017

16 – 25 Юни (Обучителният он-лайн курс започва на 15.04.2017)

1 – 10 Септември (Обучителният он-лайн курс започва на 01.07.2017)

 Вече 11 години вдъхновяваме нашите последователи за обучение базирано на ценности и хуманност, връзка с природата, равноправие и избор. Втора поредна година предлагаме осъвременена структура на курса – удължен период на фасилитирано учене и личностно развитие, нови обучителни материали, съобразени с разнообразието в стиловете на учене, въвеждане на инструменти за задълбочаване на възприемането на материала.

„Играя и работя с деца и младежи” е най-вдъхновяващият курс за инструктори за преподаване през игра, интерактивни методи, учене чрез преживяване и обучение сред природата. За единадесета поредна година НЧ Бъдеще сега организира този курс, който се превърна в пространство за усъвършенстване и развитие на тренери, обучители и инструктори, работещи с деца и младежи в България.

Огромният методологически опит, професионализмът и фокусът към развитието и щастието на всеки човек са нашите отличителни черти. От 2007 г. до 2016 г. сме обучили над 250 инструктори и учители, младежки работници и педагози, които играят и работят с деца и младежи в цялата страна.

 От нас научавате как

 • да създавате уникална и здравословна атмосфера за деца и младежи;
 • да водите тематични модули и с игри да увличате младите изследователи да променят отношението си към различни растения, застрашени и „страшни“ животни;
 • да преминавате заедно с децата през разнообразни приключения, като разходки в пещери, спускане по въжета, нощни походи, изкачване на върхове или откриване на извори;
 • да си припомните старите традиционни игри (вече нови за „електронното“ поколение) и да ги адаптирате към днешния забързан свят;
 • да помогнете на децата около нас, чрез лично преживяване да опознаят и преоткрият себе си, света и другите.

Защото повече от всякога днес е важно да можем да си играем с децата, предавайки знанията и уменията си, насърчавайки и подкрепяйки тяхното развитие и усъвършенстване. Сред природата, обградени от класическото изкуство и посредством преживяването и играта това става най-лесно.

Този курс ще е незабравимо преживяване за теб!

Как протича курсът

Курсът е творчески ориентиран процес, включващ преподавателите и обучаемите. Ние преподаваме, чрез игра, движение, с много любов и отношение в  тематични и практически модули.

Процесът протича в позитивна и приятелска атмосфера създавана от обучителите и участниците. Те насърчават толерантността и подкрепата. Така участниците в „Играя и работя с деца и младежи“ получават подкрепяща атмосфера за учене и самоусъвършенстване.

По време на програмите се използват много тематични казуси, игри, практически примери, опит и методи на неформалното учене, физически активности и движения. Те са внимателно подбрани и балансирани с цел максимален обучителен ефект.

Бъдете готови за едно приключение, в което ще се впуснете в света на знанията, уменията и игрите, преживяванията и детските спомени, за да излезете по-добри хора и компетентни инструктори. Приключението Ви ще започне още преди да тръгнете за Родопите и може би никога няма да завърши след това…

 Етапи на провеждане

Процесът, който предлагаме с настоящата програма е комплексен и обхваща продължителен период от време. Цялостното провеждане зависи от индивидуалния напредък на всеки участник. Процесът обхваща 2 месеца подготвителен период, 9 дневен обучителен курс и минимум 6 месеца период на последващи действия. За различните фази от процеса предлагаме набор от инструменти, които да подпомагат процеса на учене и развитие и да надграждат натрупаното от предишния период:

1. Подготовка (преди обучителния курс) – 2 месеца подготвително дистанционно учене базирано на онлайн учебен курс и съпътстващи задачи. На участниците се предоставят онлайн уроци, тестове, материали и практически задачи:

Ключови елементи в подготовката са:

 • Онлайн учебен курс – предоставяне на обучителни материали и уроци – видео, аудио, книги, публикации;
 • Рефлексии – регулярни (включени в онлайн курса) самостоятелни въпросници за самооценка на напредъка;

2. Провеждане (по време на обучителния курс) – по време на курса се използват широк набор от инструменти, които съпътстват процеса на обучение. На първо място се дава възможност за разработване на теоретичните знания, развити по време на подготвителната фаза. Второ – това е моментът да се предадат и разработят специфичен набор от практически умения, свързани с обучителната работа (например фасилитиране на дебрифинг и дискусия, даване на обратна връзка, комуникативни умения и т.н.).  Накрая се изпълняват практически задачи в социалната среда (като екипи), които се анализират и резултатите се усъвършенстват.

Ключови елементи в провеждането са:

 • Учене в група (социално учене), демонстриращо ценностите и принципите на работа с деца и провеждането на обучения;
 • Изпълнение на практически задачи, свързани с инструменти за обучение – фасилитиране, дизайн на сесия т.н.
 • Анализ и обратна връзка – прецизиране на изпълнените задачи;
 • Практическа работа по разработване и демонстриране на обучителни сесии;

3. Последващи действия (след обучителния курс) – по време на периода след обучението се повтарят част от практическите задачи от обучителния курс но в реалната обстановка на работното място/общността на обучаемите. По време на този процес всеки обучаем бива подкрепен от обучител и от свои колеги.

Ключови елементи в последващите действия са:

 • Дизайн и провеждане на обучителен процес – в реална среда;
 • Онлайн учене – допълнителни материали;
 • Менторство, коучинг и онлайн подкрепа – осигурено от обучителите и външни експерти;
 • Групи за подкрепа – между участниците се формират групи, които да поддържат връзка и да участват в разрешаване на реални казуси;

Успешно завършилите курса получават сертификат за цялостното преминато обучение.

За кого е предназначен?

Програмата е насочена към преподаватели, педагози, социални работници, планински водачи, спортни инструктори, аниматори в детски центрове, младежки лидери и работещи в обучението и работата с деца и младежи.

Програмата е подходяща за родители, заинтересовани от позитивното възпитание и образователния ефект на играта.

Тя е и за всички вдъхновени от придобиването на умения за игра и работа с деца и младежи.

Цели на курса

Развитие на знания и умения за:

 • модерни педагогически теории;
 • преподаване чрез игра;
 • подготовка и провеждане на интерактивни модули по екология, гражданско образование и др.;
 • прилагане на ненасилствена комуникация;
 • използване на нетрадиционни игрови и интерактивни методи, като преподаване през движение и старите игри;
 • оценка на средата и риска;
 • използване на елементи от резервопедичната (сугестопедична) методика на преподаване.

След курса участниците ще могат:

 • Да търсят, оценяват и адаптират игри за обучение;
 • Да създават уникална и обогатяваща среда за учене и игра на деца и младежи;
 • Да провеждат интерактивни модули за деца и младежи;
 • Да използват елементи от сугестопедията в образователния процес;
 • Да преминават заедно с децата през разнообразни приключения;
 • Да използват движението и старите традиционни игри за преподаване;

Детайли за курса

Основни теми включени в програмата на курса:

 • Позитивно възпитание и общуване;
 • Обучение чрез преживяване;
 • Методи в интерактивното преподаване;
 • Формулиране на образователни цели;
 • Играта, като средство за преподаване;
 • Адаптиране на игри;
 • Позитивна и ненасилствена комуникация;
 • Възрастови периоди в развитието на децата;
 • Съдържание на образователен модул;
 • Методология за създаване на цялостна образователна програма.

Кога ще се проведе курса?

През 2017 г. ще проведем две издания на курса:

–          16 – 25 Юни в Гудевица в Родопите (Обучителният он-лайн курс започва на 15.04.2017)

–          01 – 10 Септември в Гудевица в Родопите  (Обучителният он-лайн курс започва на 01.07.2017)

Обща продължителност:

 • 60 дни дистанционен/онлайн обучителен курс;
 • 130 учебни часа присъствен курс на Гудевица с теория, практика и вълнуващи преживявания! ;
 • 3-6 месеца менторство и подкрепа след курса;

 Колко ще ти струва?

Таксата за курса е в размер на 590 лв., което покрива:

 • Онлайн обучителен курс;
 • Разходи по време на обучението: лектори, материали, екипировка;
 • Настаняване в базата на центъра „Училище сред природата”;
 • Храна по време на курса;
 • Методически наръчник и допълнителни материали.

Таксата за курса не покрива:

 • Транспортните Ви разходи до с. Гудевица;

Максималния брой участници в групата за провеждане на курса е 14.

За повече информация и записване се свържете с:

Огнян Гъдуларов – обучител и координатор на курса

ogi@nanera.net  

0896 756 267

 

Краен срок за записване в курса:

–          1.04.2017 – за курса през юни

–          15.06.2017 – за курса през септември

Подробна покана за курса можеш да изтеглиш от този линк (като кликнеш тук).

 

10 Responses

 1. 東京都はナースが活躍できる環境が充実している場所で、求人も多いです。東京にお住まいの看護師に限らず、地方からの上京を予定している看護師にもオススメの職場の求人がさがしやすい場所と言えるでしょう。看護師求人サイトの求人の多くは、東京都に集中しているため、どの看護師求人サービスを登録しても同じというようなイメージを受けるかもしれませんが、実はそうではありません。よりたくさんの求人を持っている求人会社を利用出来れば、満足度の高い求人をます。また、東京は病院の数も多いので、丁寧に相談に乗ってくれる担当者に出会えると、人間関係が良く、長く勤務できる職場の求人に出会える機会も多くなります。

 2. 東京はナースが活躍できる環境が充実している場所で、求人も多いです。東京にお住まいの看護師以外にも、遠方からの上京を予定している方にもオススメできる環境の求人が多い地域と言えます。看護師求人サービスの求人の多くは、東京に集中しているので、どの看護師求人会社を登録しても同じというような印象を持つかもしれませんが、実際はそうではありません。より多くの求人を保有している求人会社を利用すれば、満足度の高い求人を探せます。また、東京は病院の数が多いため、丁寧にサポートしてくれる担当者に出会えると、職場環境が良く、長く働ける職場の求人を探すチャンスも多くなります。

 3. cheap tickets каза:

  What’s up to all, the contents present at this web page are
  in fact amazing for people knowledge, well, keep
  up the good work fellows.

 4. www.evernote.com каза:

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across
  a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt,
  you’ve hit the nail on the head. The problem is something that not enough men and women are speaking intelligently
  about. I’m very happy I stumbled across this in my hunt for something relating to
  this.

 5. Kian каза:

  Loving the info on this website, you have done great job on the content.

 6. Sandy каза:

  I have been exploring for a little for any high quality articles or
  blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Studying this information So i’m happy to exhibit that I’ve
  an incredibly just right uncanny feeling I discovered
  just what I needed. I such a lot undoubtedly
  will make sure to do not disregard this web site and give
  it a glance regularly.

 7. Јust a single extra day foг us all to ɡet ⲟut Ѕt. Patrick’ѕ Daʏ clipart…it ԝill bᥱ a weekend of entertaining foг confident with you
  pictures making us want to alⅼ kick սρ oᥙr heels and dance!

 8. I ⅼike the list but уⲟu must replace some of the boring suggestions witҺ entertaining concepts, ⅼike goіng to an amusement park οr somehing.

 9. If уou neeԁ to spend a ⅼittle mucɦ ⅼess,
  US$249 gеts yoᥙ a ѕet of Bose QuietComfort 20 іn-ear headphones.

  Тhey do egerything the ovеr-tҺe-ear variations perform but are mսch smallᥱr.
  Τhey also ɦave ann ‘conscious mode’ to stop you wandering under a coach οr a tram.

 10. Some hats aren’t meant to last fߋr yearѕ, bᥙt yⲟu must be ready tо
  wear it all thгough the ɗay at least.

Вашият отговор на taladro Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *