Неформално учене за заетост

Методология – Обучение на обучители

Методологията е част от разработения широкообхватен Модел за интервенции в сферата на развитие на компетенции сред младите хора, които ще повишат реализацията им на пазара на труда и социалната им ангажираност и участие. В този модел основна роля играят Младежката...

Обучителни наръчници част от проекта Неформално учене за заетост

Проектът "Неформално учене за заетост" създаде цяла гама от иновативни обучителни материали и инструменти. Представяме Ви два материала на български език, която бяха представени официално в София преди няколко дни и предизвикаха истински фурор. Хартиените копия...

Наръчник – Обучение на младежки работници

Използване на неформално учене и интерактивни методи в младежката работа Наръчникът е част от цялостен модел за интервенции в областта на развитие на компетенциите на младите хора, които да подпомогнат тяхната реализация на пазара на труда и социалното им включване и...

Конференция “Бъдеще на образовaнието през неформално учене”

На 22-ри февруари в прекрасната зала на Музейко, Бъдеще сега събра колеги, приятели и специалисти в сферата на неформалното учене, младежката и социалната работа, педагогиката и обучението за конференцията, посветена на бъдеще на образованието. Това, което е сигурно,...

Наръчник – Oбучение за обучители

Използване на неформалното учене и интерактивните методи в младежката работа и при обучението на обучители ни провокираха да създадем този прекрасен наръчник в следствие от работата ни по проекта "Неформално учене за заетост" подкрепен от програма Еразъм + и Център за...

Публикувахме и финалното социологическо проучване на български език

"Неформално учене за заетост" е проект, който цели да създаде модел и методика за обучение на кадри и повишаване на качеството на младежката работа за успешна реализация на младежите в живота и на пазара на труда. В рамките на проекта "Неформално учене за заетост" в...

Покана за участие в Тренинг за младежки работници

Покана за участие в Тренинг за младежки работници

Скъпи приятели и колеги, В екипа на Бъдеще сега, заедно с колегите ни от Румъния и експерти от Европа и Средиземноморието вече повече от седем месеца много внимателно подготвяме Международно обучение за младежки работници. Качествената и професионална младежка работа...

Селекцията на участници за тренинга за обучители приключи

Селекцията на участници за тренинга за обучители приключи

Селекцията на обучители за участие в продължаващите обучения част от проекта "Неформално учене за заетост" с номер 2014-1-BG01-KA205-001743, финансиран по програма Еразъм + приключи. Щастливи сме, защото за курса кандидатстваха 62 обучители от Румъния и 33 обучители...

Покана за участие в Тренинг за обучители

Покана за участие в Тренинг за обучители

Скъпи приятели и колеги, Една мечта е на път да се сбъдне! Качествена и професионална младежка работа идва с пълна сила! С много вдъхновение и умения да случим промяната! Щастливи сме да Ви поканим всички Вас да кандидатствате за: Тренинг за обучители Обучението е...

Анализ от социологическо изследване – “Non-formal learning for Employability”

Анализ от социологическо изследване – “Non-formal learning for Employability”

Това е пълният текст на анализа от проведените две социологически изследвания с младежи и представители на бизнеса от България и Румъния в периода май-юли 2015 г. В рамките на проекта "Неформално учене за заетост" в България и Румъния се проведоха две паралелни...

Резултати от социологическо изследване – Неформално учене за заетост

Резултати от социологическо изследване – Неформално учене за заетост

Вече можете да намерите на сайта ни публикувано социологическото изследване създадено и проведено по проекта "Неформално учене за заетост" по Дейност К2 - Ключови партньорства в сферата на младежта, по програма Еразъм +, с подкрепата на Център за развитие на човешките...

Проведе се втора международна среща от проекта “Неформално учене за заетост”

Проведе се втора международна среща от проекта “Неформално учене за заетост”

В периода от 23 до 26 август 2015 г. в град Клуж Напока се проведе втората международна среща по Проекта: "Неформално учене за заетост", който е в рамките на К2 - Стретегически партньорства в сферата на младежта, по програма Еразъм + с подкрепата на Център за развитие...

Методология – Модел за интервенции в младежката работа

Създаването на тази обща методология и модел за интервенции в младежката работа е с цел повишаване реализацията на пазара на труда и социалната ангажираност на младите хора, чрез качествена младежка работа и неформално обучение. Тази методология адресира директно една...

Методология на проекта – Модел за интервенции в младежката работа

Методология на проекта – Модел за интервенции в младежката работа

Целта на този документ е да подпомогне разбирането, адаптацията и използването на модела "Неформално учене за заетост". Моделът създава възможност за увеличаване на реализацията на пазара на труда и социалната ангажираност на младите хора чрез осигуряване на качество...

Модел за интервенции в младежката работа

Модел за интервенции в младежката работа

Основните стъпки на Модела за интервенции разработен в рамките на проекта изглежда по следния начин: Изследване на нуждите на младите хора от практически компетентности, които не се развиват в структурата на формалното образование; Разработване на обучителни програми...

Защо точно Неформално учене за заетост

Защо точно Неформално учене за заетост

Настоящия проект е пряко адресиран към една от основните цели на програмата Еразъм +, за осъществяване на ефективна връзка между неформалното учене (в сектора на младежката работа) и формалното образование - с цел подобряване на конкурентоспособността на младите хора...