Екологичното образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности

Швейцарското междинно звено, отговарящо за управлението на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество вече има обновена интернет страница

Швейцарското междинно звено, отговарящо за управлението на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество вече има обновена интернет страница

Обновеният сайт на междинното звено поставя акцент върху многото на брой проекти, получаващи безвъзмездна финансова помощ от двата фонда. Нарочно читалище "Бъдеще сега 2006" е партньор по проекта: ”Екологичното образование на младите хора – мост към устойчиво развитие...

Нещо прекрасно се случи между млади хора, местни общности в сферата на екологичното образование

Нещо прекрасно се случи между млади хора, местни общности в сферата на екологичното образование

През изминалите две години се случи нещо прекрасно, нещо вълнуващо за нас и мечтано от много време. През 2013 г. и 2014 г. ние от "Бъдеще сега 2006", съвместно с Младежки форум 21 век и с финансовата подкрепа на Българо-швейцарска програма за сътрудничество , чрез...

Банер на проект Екологично образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности

Банер на проект Екологично образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности

Това е банера на проекта ни "Екологично образование на младите хора - мост към устойчиво развитие на местните общности", финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество , чрез Фонд за реформи свързани с участието на гражданското общество посредством...

Народните будители на 21 век

Народните будители на 21 век

Мостове към устойчивото развитие на планинските райони в ръцете на младите хора 1 ноември 2013 г. - Смолян, България Ще намерят ли младите хора мостове към бъдещето на света? Това е въпрос, който си задаваме и възрастни и млади, във все по несигурен свят, който...