Игри

Джопки

Джопки

На „джопки“ играят децата по полето. Всеки хвърля тоягата си към единия край на някоя поляна, ала се старая тоягите да паднат на известно разстояние една от друга. Оттук нататък започва същинската част на играта: първият, който е хвърлял, има право да „вземе“ някого,...

Възел от хора

Възел от хора

Участниците застават в кръг. Всеки хваща по една ръка на други двама участника (без тези, които стоят вляво и вдясно от него). Водещият стиска ръката на някой, който трябва да предаде сигнала с другата си ръка. Ако сигналът обиколи целия кръг значи всички са добре...

Орел и кокошка

Орел и кокошка

Орел и кокошка Децата избират помежду си две по-големи (играят заедно и момчета, и момичета), които си „мятат чоп“* — „сухо—мокро", та определят едното за „кокошка”, а другото за „орел“. „Орелът“ сяда „кръстом ноги“ някъде встрани и почва с една клечка да копае...