…Имало едно време

Различни, но еднакви или…имало едно време

Различни, но еднакви или…имало едно време

Проектът се състои от демонстрационни сесии за преподаване на между културно разбирателство и права на детето - ”Различни, но еднакви или имало едно време…” Креативни приказни модули за деца, преподаващи правата на човека и между културно разбирателство. През 2012 г....

Наръчник за интерактивно преподаване “Имало едно време…човешки права”

Наръчник за обучители -  Наръчникът е преведен на български език, като част от проекта "Различни, но еднакви или...имало  едно време". Изтегли Наръчник за интерактивно преподаване "Имало едно време...човешки права" Вижте повече за...

Видео от занятията с деца на тема правата на детето

Видео от занятията с деца на тема правата на детето

Това кратко видео е от занятията, които проведохме в рамките на проекта Различни но еднакви или "Имало едно време ...". Темата е преподаване на правата на детето и междукултурно разбирателаство. Методите на работа са базирани на изкуство и приказки. Проекта беше...

Видео от Can Ya makan … Human rights – Международно обучение за преподаване на правта на детето през приказки

Видео от Can Ya makan … Human rights – Международно обучение за преподаване на правта на детето през приказки

Това е видео от международното обучение Can Ya Makan... Human Rights (Имало едно време човешки права). Тренингът се проведе в Кома-Руга, Испания през април 2012 г. НЧ Бъдеще сега 2006 беше партньор в проекта, а Огнян Гъдуларов (координатор международни младежки...

Различни, но еднакви или имало едно време…

Различни, но еднакви или имало едно време…

...Междукултурно обучение за човешки права през разказването на приказки и истории. Основните съществуващи проблеми, за решението на които работим са: • Липса на качествени младежки програми за обучение чрез преживяване, на осъществяването им в сферата на неформалното...