Проекти

Доброволчеството и усмивките в Родопите

Доброволчеството и усмивките в Родопите

От месец юли до края на месец октомври 2011 г. имахме щастието да реализираме кампания за популяризиране на доброволчеството и усмивките в Родопите заедно със Сдужение "Нови хоризонти" и община Смолян. За кампанията можем да кажем много, но нека говорим от името на...

Попътен вятър за нашето бъдеще

Попътен вятър за нашето бъдеще

В рамките на месец краткосрочният проект по Европейската доброволческа служба "Попътен вятър за нашето бъдеще" събра младежи от цяла Европа с техни връстници от България в реализирането на дейности в полза на местната общност и бъдещето на Родопите. „Попътен вятър за...

Попътен вятър за нашето бъдеще

Попътен вятър за нашето бъдеще

В рамките на месец краткосрочният проект по Европейската доброволческа служба "Попътен вятър за нашето бъдеще" събра младежи от цяла Европа с техни връстници от България в реализирането на дейности в полза на местната общност и бъдещето на Родопите. „Попътен вятър за...

TEDxYouth@Sofia представи TEDGlobal2011

TEDxYouth@Sofia представи TEDGlobal2011

За първи път на живо в България TEDxYouth@Sofia представи TEDGlobal2011 Глобалната TED конференция за идеите, които си струва да бъдат споделени се проведе в Единбург в началото на юли 2011 г. и се излъчи пряко в България. Това бе събитие за тези, които движат...

Ruckenwind на практика

Ruckenwind на практика

В началото на юни 2011 г. в рамките на международния проект: „Rückenwind* на практика – Обучение за подготовка на мрежа от партньори и специалисти за интеграция на младежи в неравностойно положение на регионално ниво“ осъществен от НЧ Бъдеще сега 2006, Община Смолян и...

Ruckenwind или социална интеграция на младежи в неравностойно положение

Ruckenwind или социална интеграция на младежи в неравностойно положение

Буквално: *Rückenwind – (нем.) попътен вятър, вятър духащ от към гърба. Преносно: Вятърът, който ни помага по-лесно да вървим напред. „Подкрепа”. "Rückenwind" - Подкрепа на младите хора в неравностойно положение e стратегия, насоченa към овластяването на младите хора,...

Future Friendly – Трето поколение права на човека, ново поколение граждани!

Future Friendly – Трето поколение права на човека, ново поколение граждани!

"Future friendly - Трето поколение права на човека, ново поколение граждани" Финансирани от EEA Grants, чрез Фондация за реформа в местното самоуправление, с партньори Фондация Пайдея и Islandic Human Rights Center, в продължение на 12 месеца работихмe върху:...

Посланици на природата

Посланици на природата

"Посланици на природата" е проект, които разнообрази извънкласните и извънучилищни форми на образование, чрез нови методи на работа в Екоклубове и Лятни екоакадеми през 2008 и 2009 г., когато за първи път стартираха форми на работа за разнообразяване на училищния и...