Проекти

Ruckenwind или социална интеграция на младежи в неравностойно положение

Ruckenwind или социална интеграция на младежи в неравностойно положение

Буквално: *Rückenwind – (нем.) попътен вятър, вятър духащ от към гърба. Преносно: Вятърът, който ни помага по-лесно да вървим напред. „Подкрепа”. "Rückenwind" - Подкрепа на младите хора в неравностойно положение e стратегия, насоченa към овластяването на младите хора,...

Future Friendly – Трето поколение права на човека, ново поколение граждани!

Future Friendly – Трето поколение права на човека, ново поколение граждани!

"Future friendly - Трето поколение права на човека, ново поколение граждани" Финансирани от EEA Grants, чрез Фондация за реформа в местното самоуправление, с партньори Фондация Пайдея и Islandic Human Rights Center, в продължение на 12 месеца работихмe върху:...

Посланици на природата

Посланици на природата

"Посланици на природата" е проект, които разнообрази извънкласните и извънучилищни форми на образование, чрез нови методи на работа в Екоклубове и Лятни екоакадеми през 2008 и 2009 г., когато за първи път стартираха форми на работа за разнообразяване на училищния и...