С лице към успеха

Проект „С лице към успеха”

Проект „С лице към успеха”

Проект „Face to success” Програма “Грюндвиг” – учене през целия живот Този проект се осъществява в партньорство между 6 държави – България, Унгария, Англия, Италия, Румъния и Германия. Проекта е насочен към социална интеграция на роми и хора от емигрантски произход....

Снимки от международната мобилност по проект “С лице към успеха”

Снимки от международната мобилност по проект “С лице към успеха”

Проект „Face to success” Програма “Грюндвиг” – учене през целия живот Този проект се осъществява в партньорство между 6 държави – България, Унгария, Англия, Италия, Румъния и Германия. Проекта е насочен към социална интеграция на роми и хора от емигрантски произход....