„Строим и играем в Родопите” е доброволчески проект с няколко направления на работа, провеждан в село Гудевица, община Смолян. В него ще участват 5 младежи от 5 програмни страни: Англия, Испания, Италия, Латвия и Турция. Основните дейности ще са създаване на...