Младежите от младежкия обмен “Connecting to the nature”

Благодарим на: Коста Дамянов – лидер на групата, Лора Станева, Дечко Стефанов, Милана Мандова, Райна Помакова, Христо Димитров, Весела Табакова и Иван Иванов, които дариха възстановените им от транспортни разходи средства в рамките на младежки обмен проведен в Австрия през март 2013 г. Това е изключително послание за нас, което ни мотивира да продължаваме да правим, това в което най-много вярваме: “Да създаваме общество от свободни в решенията и отговорни за избора си хора, които могат да реализират пълния си потенциал”.

Парите ще бъдат вложени в ремонта на покрива на настанителната база на “Училище сред природата” в село Гудевица.

Общата сума на дарението е в размер на: 1071,95 лева