Народните будители на 21 век

Мостове към устойчивото развитие на планинските райони
в ръцете на младите хора

1 ноември 2013 г. – Смолян, България

Ще намерят ли младите хора мостове към бъдещето на света? Това е въпрос, който си задаваме и възрастни и млади, във все по несигурен свят, който изисква повече усилия да се развиваме устойчиво от когато и да било. Млади хора от Арабския свят и Европа си подават ръце в Смолян, за да намерят пътя към просперитета на местните общности, младите хора и икономиката опазвайки природните богатства на своите страни.

На 1-ви ноември 2013 г. от 13.30 часа в Хотел „Кипарис Алфа“ в град Смолян се проведе пресконференция на тема – Младежко предприемачество, като мост към устойчивото развитие на местните общности.

На 2-ри ноември младежите организираха посещение на център за устойчиво развитие на “Бъдеще сега 2006”  в село Гудевица, създаден и с подкрепата на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

През седмицата в района на Смолян и горното течение на река Арда над 25 младежи от 6 различни държави търсеха пътя към предприемачеството и устойчивото развитие на Родопите. Международният проект свърза идеята за устойчиво развитие и възможността за рационално използване на околната среда, като ресурс за младежко предприемачество в отдалечени планински райони. Проектът насърчава младите хора с идеи за създаване на обвързани с околната среда предприятия в местните общности – еко-туризъм, биологично земеделие, проекти за развитие на общността, еко-селища и т.н., като отговор на младежката безработица.

Народните будители на 21 век са младите хора, които са отговорни към бъдещето на общностите си, природата и икономическото развитие. Народните будители на 21 век са младежите, които опазвайки културното си богатсво могат да съхранят мъдростта на предците си запазвайки равновесието между икономическо развиотие и околна среда. Народните будители на 21 век са амбициозни, те използват нови методи на обучение, за да създадат иновации и модели, които могат да променят традиционните замърсяващи начини на производство.
Народните будители на 21 век умеят да бъдат солидарни и толерантни към другите, за да ги подкрепят в собственото им развитие. Народните будители на 21 век са осъзнати за собствените си способности и капацитет, с който променят средата около себе си! Народните будители на 21 век са младите хора, които се реализират в България, Смолян, Арда и Гудевица – в най-малките населени места сред природата.
По време на срещата в Смолян и посещението в село Гудевица беше представен ремонта на базата и залата, която се създава с подкрепата на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество в сградата на читалище “Бъдеще сега 2006”. Ремонтът е част от проекта „Екологичното образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности“, който стартира през август 2012 г. и период от 2 години създава връзки между млади хора от цяла България. А в центъра в Гудевица се случват доброволческите реалита – иновативна програма за обучение в сферата на екологията и устойчивото развитие.

“Амбицирани сме да покажем, че ние младите можем да променяме и да бъдем двигател на устойчивото развитие на планинските райони” – споделя Теодор Василев, координатор на проектите.

Проектът „Екологичното образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности“ повишава осведомеността и разбирането на младите хора за ползите от неформалното образование по темите екология и устойчиво развитие, както и взаимовръзката им с техните фундаментални права.

Общата продължителност на проекта е 24 месеца, а методиката за изпълнението му е изцяло съобразена с целевата група и включва иновативен подход за ангажиране на младите хора в сферата на екологичното образование и устойчивото развитие на местните общности. Дейностите на проекта целят насърчаване на активното гражданство на младите хора посредством привличането им в атрактивни за тях дейности и инициативи.
В хода на проекта се предвижда да бъде проведена Национална информационна и обучителна кампания посредством изграждането на мобилен информационен еко-център „Приятели на природата”. Кампанията ще се проведе пилотно в 7 общини на територията на България (София, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Велико Търново и Габрово) и има за цел да повиши екологичната култура и гражданската активност на повече от 5 000 млади хора на възраст до 35 години.

В рамките на проекта ще да бъдат проведени и 7 образователни младежки реалити шоута на тема „Околна среда и устойчив начин на живот” в с.Гудевица с участието на общо 70 млади доброволци.
Ключов етап от проекта представлява провеждането на инициативите „72 часа акции за устойчиво развитие”, в която се очаква да вземат участие повече от 350 млади хора от седем общини на територията на страната.

Заключителния етап на проектите дейности ще включва провеждането на дискусионен форум на тема „Ролята на младите хора за развитието на екологичното образование и устойчивото развитие на местните общности в България” с участието на 70 млади хора от 7 общини. На форумът ще бъдат представени и дискутирани както резултатите от проекта, така и конкретни препоръки за повишаване на качеството на екологичното образование в България. Заключителен документ с препоръки ще бъде изпратен до всички отговорни институции, национални и местни власти и медии.