Джопки

На „джопки“ играят децата по полето. Всеки хвърля тоягата си към единия край на някоя поляна, ала се старая тоягите да паднат на известно разстояние една от друга.

Оттук нататък започва същинската част на играта: първият, който е хвърлял, има право да „вземе“ някого, да избере тоягата на някой от играчите и да каже:

Вземам те! — и определя колко е разстояние? , неговата тояга до избраната. Например:

Вземам те с три тояги (три дължини), две педи, един чеперек* и три пръста …

И започват да мерят разстоянието: ако го е уцелил — значи го е „взел“ и може да иска от него каквато си ще услуга: докато си лежи под сянката, оня да ходи да му завръща кравите.

Ако не го „вземе“ — той изпълнява желанията.

По същия начин се „вземат“ и останалите играчи — оп­ределят разстоянието тези, които си мислят, че имат „по- точно око“.