Детски лагери “Приключенска био-академия” 2015

ПОКАНА

Екообучение и забавление сред природата за деца

Детски лагери “Приключенска био-академия”

Шест възможности през 2015 г.:

22 – 27 Юни – Гудевица – за деца 8 – 10 г. възраст

06 – 11 Юли – Гудевица – за деца 11 – 14 г. възраст

20 – 25 Юли – Гудевица – за деца 8 – 10 г. възраст

03 – 08 Август – Рила планина – за деца 11 – 14 г. възраст

Приключенска био-академия 2015

Творческа и приключенска програма за деца от 2 до 8 клас. Съобразили сме програмата с методите на Обучението чрез преживяване и Неформалното учене сред природата. Създали сме тази програма за деца, които творят с ръцете и сетивата си, за да се формират, като хармонични, самоуверени, творчески личности.

От нас научавате:

 • Какви са най-добрите начини за използване на възобновимите енергийни източници – слънчева енергия, вятър и др.;
 • Колко е богата природата в България, защо е важно биологичното разнообразие и какво го заплашва;
 • Защо е важно да се отнасяме отговорно към водата и да я употребяваме внимателно и пестеливо;
 • Какви са причините за глобалното затопляне и последствията от него;
 • Какви са начините за намаляване на отпадъците от домакинството и какво е значението на разделното събиране и повторната употреба;
 • Основни принципи на природо съобразното земеделие и отглеждането на билки;

Как протича лагерът?

Програмата е създадена за деца между 8 и 14 години, като се набляга на основни елементи в развитието на децата през този период. Тематичните модули се редуват с физически упражнения, много емоции и преживявания сред природата, които позволяват на децата да се развиват, като пълноценни личности.

Програмата съдържа много игри, неформално обучение и физически активности – внимателно подбрани и балансирани за подобряване физическата кондиция на децата, така, че да не надхвърлят индивидуалните им възможности. Всички дейности се провеждат от професионално квалифицирани инструктори, при използване на необходимата специализирана екипировка.

– Групи от 12 до 16 деца разделени на възраст 8 – 10 г. и 11 – 14 г.;

– Децата работят като един екип, в който се подкрепят и се учат да са толерантни и съзнателни към останалите и природата;

– Заниманията се провеждат на открито сред природата;

За кого е предназначен?

Програмата е ориентирана към деца от 8 до 14 г. Лагерите са разделени на две възрастови групи – 8 – 10 годишни деца и 11 – 14 годишни деца. По този начин съответната програма на лагера е специфично адаптирана към изискванията на възрастовия период и нуждите в развитието на децата.

Настаняването на децата ще бъде на палатки до сградата на читалището в село Гудевица. Децата ще разполагат с екипировка за спане, която е подходяща и удобна за комфортния им престой в планината. Слънчевата баня, компостни тоалетни и винаги отворена къща, в която могат да се подслонят децата при лошо време ще бъдат на разположение по време на приключението.

Храната се приготвя от чисти продукти набавени предимно от региона. Ще се приготвя вегетарианска храна богата на витамини, въглехидрати, фибри и минерали, която помага да децата да набавят нужната им енергия за очакващите ги приключения.

Цели на лагерите:

 • Създаване на лично позитивно отношение към природата;
 • Формиране на навици за ежедневно отговорно поведение на децата към заобикалящата ни среда, хората около нас и света в който живеем;
 • Натрупване на теоретични и практически познания за екологията и опазването на околната среда;
 • Демонстрация на работа в екип;
 • Създаване на условия, в които децата да се справят с трудни ситуации заедно;
 • Децата усвояват добри практики за пребиваване сред природата;
 • По-добро познаване на природните процеси, за по цялостно разбиране на взаимовръзката човек-природа;
 • Опознаване на културни специфики, фолклор и традиционни обичаи и ритуали в народната култура.

След лагера децата ще могат:

 • Съзнателно да предприемат действия свързани с опазването на околната среда (разделно събиране на отпадъци, пестене на ресурси – вода и т.н.);
 • Да се справят с възникнали ситуации свързани с пребиваване сред природата (лошо време, организиране на подслон, приготвяне на храна и т.н.);
 • Да предават научените знания на свои връстници и приятели посредством личен пример и вдъхновение;
 • Да разпознават различни видове билки, да знаят как да ги събират, ползват и опазват.

Детайли за лагерите

Основни теми включени в програмата:

 • Био-земеделие
 • Замърсяване на околната среда
 • Биоразнообразие – флора и фауна
 • Природни ресурси и устойчивото им използване – вода, енергия
 • Екологично строителство с естествени материали

Кога ще се провеждат лагерите?

Шест възможности през 2015 г.:

 • 22 – 27 Юни – Гудевица – за деца 8 – 10 г. възраст
 • 06 – 11 Юли – Гудевица – за деца 11 – 14 г. възраст
 • 20 – 25 Юли – Гудевица – за деца 8 – 10 г. възраст
 • 03 – 08 Август – Рила планина – за деца 11 – 14 г. възраст

Колко ще ти струва?

Таксата за лагера е в размер на 250 лв. и покрива:

 • В цената са включени: здравословна, чиста и предимно от региона храна, професионални инструктори, настаняване и нужната за него специфична екипировка, материали за работа, такси за посещение на природни обекти, застраховки, локален транспорт по време на програмата.

Таксата за лагера не покрива:

 • Транспортът до село Гудевица не е включен в цената и се организира съвместно с родителите на децата, за да се намалят максимално разходите на всеки един родител. Ще се свържем с Вас във връзка с начините за плащане и допълнителните документи, които са нужни за включване на детето Ви в програма на НЧ Бъдеще сега 2006

След записване се заплащат 30% от цената на лагера (които не се възстановяват при отказване в последствие). Останалите 70 % се заплащат до 1 седмица преди провеждането на лагера.

Максималния брой участници в групата за провеждане на лагер е 16!

За повече информация и записване се свържете с нас на:

Дони Калчева – координатор детски лагери

doni@nanera.net

0876558579

 

Краен срок за записване – до две седмици преди лагера