Курс за интерактивно преподаване и съвременна педагогика Играя и Работя с деца и младежи 2016

Покана

Играя и работя с деца и младежи на Гудевица

Тази година традиционният ежегоден обучителен курс ще се проведе ОТНОВО на Гудевица в обучителния център „Училище сред природата” на НЧ Бъдеще Сега

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2016 – 9 дни интензивен курс в Родопите и повече от 2 месеца учене и личностно развитие във вдъхновяващ, иновативен процес!!!

Заповядайте на приключението, което ще промени живота ви! Преживейте предизвикателството!
Няма да забравите тези 9 дни в планината…

Две издания за 2016 г.:

17 – 26 Юни на Гудевица в Родопите (Обучителният он-лайн курс започва на 15.04.2016 г.)

16 – 25 Септември на Гудевица в Родопите (Обучителният он-лайн курс започва на 15.07.2016 г.)

Десет години – Играя и работя

През 2016 празнуваме юбилей на курса! Вече 10 години вдъхновяваме нашите последователи за обучение базирано на ценности и хуманност, връзка с природата, равноправие, свобода и отговорност в избора. По случай юбилея предлагаме осъвременена структура на курса – удължен период на фасилитирано учене и личностно развитие, нови обучителни материали, съобразени с разнообразието в стиловете на учене, въвеждане на инструменти за задълбочаване на възприемането на материала и боравенето с него.

„Играя и работя с деца и младежи” е най-вдъхновяващият курс за инструктори за преподаване през игра, работа с деца и младежи, интерактивни методи, учене чрез преживяване и обучение сред природата. За десета поредна година НЧ Бъдеще сега организира този курс, който се превърна в пространство за усъвършенстване и развитие на тренери, обучители, учители и инструктори, работещи с деца и младежи в цяла България, Европа и  света.

Огромният методологически опит, професионализма и фокуса към развитието и щастието на всеки човек са нашите отличителни черти. От 2007 г. до 2015 г. сме обучили над 250 инструктори и учители, младежки работници и педагози, които играят и работят с деца и младежи в цялата страна.

От нас научавате как

 • да създавате уникална и здравословна атмосфера за деца и младежи;
 • да провеждате и оценявате въздействието на тематични модули и с игри да увличате младите изследователи да обогатяват ученето си вдъхновени от природата. Както и да променят отношението си към различни растения, застрашени и “страшни” животни;
 • да преминавате осъзнато и развиващо заедно с децата през разнообразни приключения, като разходки в пещери, спускане по въжета, нощни походи, изкачване на върхове или откриване на извори;
 • да си припомните старите традиционни игри (вече нови за “електронното” поколение) и да ги адаптирате с образователно съдържание към днешния забързан свят;
 • да помогнете на децата около нас, чрез лично преживяване да опознаят и преоткрият себе си, света и другите.

Защото повече от всякога днес е важно да можем да си играем с децата, предавайки знанията и уменията си, насърчавайки и подкрепяйки тяхното развитие и усъвършенстване. Сред природата, обградени от класическото изкуство и посредством преживяването и играта това става най-лесно.

Този курс ще е незабравимо преживяване за теб!

Как протича курсът

Курсът е творчески ориентиран процес, включващ тренерите и обучаемите. Ние обучаваме, чрез игра, движение, с много любов и отношение в тематични и практически модули ориентирани към практическо приложение.

Процесът протича в позитивна и приятелска атмосфера създавана от обучителите и участниците. Те насърчават толерантността и подкрепата. Така участниците в „Играя и работя с деца и младежи“ получават подкрепяща атмосфера за учене и самоусъвършенстване.

По време на програмите се използват много тематични казуси, игри, практически примери, опит и методи на неформалното учене, физически активности и движения. Те са внимателно подбрани и балансирани с цел максимален обучителен ефект.

Бъдете готови за едно приключение, в което ще се впуснете в света на знанията, уменията и игрите, преживяванията и детските спомени, за да излезете по-добри хора и компетентни инструктори/обучители и учители. Приключението Ви ще започне още преди да тръгнете за Родопите и може би никога няма да завърши след това…

Етапи на провеждане

Процесът, който предлагаме с настоящата програма е комплексен и обхваща продължителен период от време. Цялостното провеждане зависи от индивидуалния напредък на всеки участник. Процесът обхваща 2 месеца подготвителен период, 9 дневен обучителен курс и минимум 6 месеца период на последващи действия. За различните фази от процеса предлагаме набор от инструменти, които да подпомагат ученето и развитието и да надграждат натрупаното от предишния период:

1.       Подготовка (преди обучителния курс) НОВО ОТ 2016 – 2 месеца подготвително дистанционно учене базирано на он-лайн учебен курс и съпътстващи задачи. На участниците се предоставят он-лайн уроци, тестове, материали и практически задачи:

Ключови елементи в подготовката са:

 • Входящ тест – попълване на въпросник за оценка на знанията;
 • Онлайн учебен курс – предоставяне на обучителни материали и уроци – видео, аудио, книги, публикации;
 • Рефлексии – регулярни (включени в он-лайн курса) самостоятелни въпросници за самооценка на напредъка;
 • Практически задачи – преминаване през серия от практически задачи за оценка на напредъка;

2.      Провеждане (по време на 9 дневен обучителен курс) – използват се широк набор от инструменти, които съпътстват процеса на обучение. На първо място се дава възможност за разработване на теоретичните знания, развити по време на подготвителната фаза. Второ – това е моментът да се предадат и разработят специфичен набор от практически умения, свързани с обучителната работа (например фасилитиране на дебрифинг и дискусия, даване на обратна връзка, комуникативни умения и т.н.).  Накрая се изпълняват практически задачи в социалната среда (като екипи), която се анализира и резултатите се усъвършенстват.

Ключови елементи в провеждането са:

 • Учене в група (социално учене), демонстриращо ценностите и принципите на работа с деца и провеждането на обучения;
 • Изпълнение на практически задачи, свързани с инструменти за обучение – фасилитиране, дизайн на сесия, методи на работа т.н.
 • Анализ и обратна връзка – прецизиране на изпълнените задачи;
 • Практическа работа по разработване и демонстриране на обучителни сесии/модули;

3.       Последващи действия (след обучителния курс) НОВО от 2016 – по време на периода след обучението се повтарят част от практическите задачи от обучителния курс, но в реалната обстановка на работното място/общността на обучаемите. По време на този процес всеки обучаем бива подкрепен от обучител и от свои колеги.

Ключови елементи в последващите действия са:

 • Дизайн и провеждане на обучителен процес – в реална среда;
 • Онлайн учене – допълнителни материали;
 • Менторство, коучинг и онлайн подкрепа – осигурено от обучителите и външни експерти;
 • Приложение на практика и получаване на обратна връзка;
 • Групи за подкрепа – между участниците се формират групи, които да поддържат връзка и да участват в разрешаване на реални казуси;

Успешно завършилите курса получават сертификат за цялостното преминато обучение. 

За кого е предназначен?

Програмата е насочена към преподаватели, педагози, социални работници, планински водачи, спортни инструктори, аниматори в детски центрове, младежки лидери и работещи в обучението и работата с деца и младежи.

Програмата е подходяща за родители, заинтересовани от позитивното възпитание и образователния ефект на играта.

Тя е и за всички вдъхновени от придобиването на умения за игра и работа с деца и младежи.

Цели на курса

Развитие на знания и умения за:

 • модерни педагогически теории;
 • преподаване чрез игра;
 • подготовка и провеждане на интерактивни модули по екология, гражданско образование и др.;
 • прилагане на ненасилствена комуникация;
 • използване на нетрадиционни игрови и интерактивни методи, като преподаване през движение и старите игри;
 • оценка на средата и риска;
 • използване на елементи от резервопедичната (сугестопедична) методика на преподаване.

След курса участниците ще могат:

 • Да търсят, оценяват и адаптират игри за обучение;
 • Да създават уникална и обогатяваща среда за учене и игра на деца и младежи;
 • Да провеждат интерактивни модули за деца и младежи;
 • Да използват елементи от сугестопедията в образователния процес;
 • Да преминават заедно с децата през разнообразни приключения;
 • Да използват движението и старите традиционни игри за преподаване;

Детайли за курса

Основни теми включени в програмата на курса:

 • Позитивно възпитание и общуване;
 • Обучение чрез преживяване;
 • Методи в интерактивното преподаване;
 • Формулиране на образователни цели;
 • Играта, като средство за преподаване;
 • Адаптиране на игри;
 • Позитивна и ненасилствена комуникация;
 • Възрастови периоди в развитието на децата;
 • Съдържание на образователен модул;
 • Методология за създаване на цялостна образователна програма.

Кога ще се проведе курса?

През 2016 г. ще проведем две издания на курса:

–          17 – 26 Юни в Гудевица в Родопите (Обучителният он-лайн курс започва на 15.04.2016 г.)

–          16 – 25 Септември в Гудевица в Родопите  (Обучителният он-лайн курс започва на 15.07.2016 г.)

Обща продължителност:

 • 60 дни дистанционен/онлайн обучителен курс с тестове и практически задачи НОВО от 2016 г.;
 • 130 учебни часа присъствен курс на Гудевица с теория, практика и вълнуващи преживявания;
 • 3-6 месеца менторство и подкрепа след курса НОВО от 2016.

Колко ще ти струва?

Таксата за курса е в размер на 590 лв., което покрива:

 • Онлайн обучителен курс НОВО от 2016;
 • Разходи по време на обучението: лектори, материали, екипировка;
 • Настаняване в базата на центъра „Училище сред природата”;
 • Храна по време на курса;
 • Методически наръчник и допълнителни материали НОВО обновено издание от 2016 г.

Таксата за курса не покрива:

 • Транспортните Ви разходи до с. Гудевица;

Максималния брой участници в групата за провеждане на курса е 14!

За повече информация и записване се свържете с:

Огнян Гъдуларов – обучител и координатор на курса

ogi@nanera.net  

0896 756 267

 

Краен срок за записване в курса:

–          1.04.2016 г. – за курса през юни

–          1.07.2016 г. – за курса през септември

Подробна покана за курса можеш да изтеглиш от този линк (като кликнеш тук).