Международна награда за млади хора

До днес повече от осем милиона млади хора от над 140 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, чрез програмата на Наградата. В момента 900 000 младежи по целия свят постигат своите цели, като част от програмата.

Повече за Наградата можете да намерите на: awardbg.org или от презентацията:

Международна нагарда за млади хора в България

Наградата е програма за личностно развитие, за млади хора на възраст между 14 и 25 години. Тя има три нива: Бронз, Сребро и Злато. Участниците в програмата си поставят стимулиращи лични цели, които трябва да постигнат за определен период от време.

В програмата има четири направления:

  • Доброволчество,
  • Умения,
  • Физическа активност
  • Приключенско пътуване

Брошура за наградата