Работилници за идеи и младежки програми

Работилница за идеи е творчески процес за разработване на младежки идеи и инициативи. В работилниците ставаме истински социални предприемачи на собствените си идеи в един изпълнен с преживявания процес на личностно развитие и придобиване на умения за разработване на проекти и промяна на света!

Работилница за идеи е за младите хора и развитие на лидерски, комуникационни, презентационни и предприемачески умения.

Разгледайте програмите ни за:
Работилница за идеи TEDxYouth
Работилница за презентационни умения
Приключенска работилница за екипна работа

В младежките си програми ние представяме и градим нов тип обогатяващи отношения между хората. Заедно с нас младите растат свободни и отговорни. Даваме на младежите възможност да усетят истинската работа, да проявят истинска благотворителност, да участват в истински приключения. Помагаме им да стартират осъзнато търсене на менторите, способни да ги научат на това, за което мечтаят. Подпомагаме младежите да създадат интерес към света в неговата цялост – максимално реален, без лъжа и излишно преиграване.
Преподавателите ни общуват с младежите в атмосфера на любов, вдъхновение и развитие. Ученето, което предлагаме, е свързано с реалния свят. Размиваме границата между училище и живот, създаваме пътуване към яснотата, помагаме им да видят промяната, да получат възможност да се променят, да създават и водят собственото си развитие. Младежите стават по компетентни и уверени в себе си.

Индивидуален подход
В нашите програми предлагаме индивидуален подход в дизайна на процеса, организацията на времето и пространството на всяка личност. Учениците се научават как сами да инициират и изпълват времето си със смисъл и щастие.

Цялост на обучението
В нашите обучения миналото, настоящето и бъдещето са свързани в една цялост. Знанията, уменията и нагласите се предават на младите не като откъслечни елементи, а като взаимосвързани части от едно глобално цяло.

Здрави и уникални личности
Помагаме на младежите да растат като уникални личности в творческа среда. Стимулираме тяхната индивидуалност и оригиналност, подкрепяме ги да се запознават с ценностите, които ни упътват в живота. Помагаме им да се обогатят духовно, да станат истински хора, които обичат това, което вършат. Насочваме ги в избора на важните неща – как да живеят щастливо и пълноценно.
Ролята ни е да предизвикваме младежите да открият в себе си смисъл и удовлетворяваща цел. Създаваме любопитни и компетентни граждани на света. Много важен компонент е създаването на здравословна среда на работа.