Резервопедия или сугестопедия в развитие

През годините сме минали през множество методики и техники в преподаването, които сме приложили на практика в нашата работа. Търсенето ни приключи през 2011 г., когато част от нашия екип премина през курс за сугестпедични преподаватели обучени от самия професор д-р Георги Лозанов, създателя на сугестпедията. Работата ни в сугестопедичната методика на преподаване ни даде възможност да израстнем и поставим обученията и образователните програми, които разработваме на едно висше ниво. За да приложим принципите на методиката в нейната пълнота започнахме експерименти, в които да развиваме постиженията на съвременната резервопедия в нашите практически модули и програми. През 2011 г. проведохме и първия цялостен експеримент Одисея България, за заучаване на историята на България за три дни (от преди 681 г. до 1999 г.). По-късно чрез проекта “Стъпка след стъпка” трансформирахме учебното съдържание за 7-ми и 8-ми клас, за да може да се преподава през сугестопедичната методика. През учебната 2014-2015 г. експериментирахме с преподаване през движение, личностно развитие и история и цивилизация. Ако искате да се потопите в практическото приложение на сугестопедията и научите повече за метода и техниката на преподаване се запишете за курса: “Играя и работя с деца”.

За да научите повече за Сугестопедията, най-добре да го чуете от Професор д-р Лозанов.

Във всеки наш модул от програмата и работата ни като цяло се стремим да прилагаме седемте закона на сугетопедията:
• Любов;
• Свобода;
• Убеденост на преподавателя, че нещо невероятно се случва;
• Многократно увеличен учебен материал;
• Частта през Цялото и Цялото през Частта;
• Златната Пропорция;
• Приложение на Класическо Изкуство и Естетика.

Трите принципа на сугестопедичното преподаване:
1. Радостно и спонтанно концентративно спокойствие.
Чрез системите от игри и системи от хумор, както и чрез нагледните материали, които носят не илюстративен, а стимулиращ характер, а също и чрез цялостната учебна комуникация, гарантира необходимата ведра, некичова и високо стимулираща концентративна релаксация.
2. Динамична, структурирана и йерархична глобалност – частното в общото и общото в частното; общото, като частно и частното, като общо.
Има главно отношение към систематизирането на учебния материал в учебниците и нагледните материали, но също така и към поведението и системата на работа на преподавателя. Трябва добре да се разбере, че по каквато методика се учи, такива личности се създават. Затова ние смятаме, че традиционно изградената масова методика на учене (по откъснати елементи, които по-късно се свързват в цялости, т.нар. парциална методика) има своето място главно при изучаване на науките, при научния анализ, но за масовото обучение на деца и възрастни тя е вече всякакси остаряла. Съвременният живот в идеалната и материална сфера направи огромен скок напред. Необходимо е да се усвоява огромен материал.
Необходимо е да се изграждат по-широки виждания във всички сфери.
3. Десугестивна нагласа с цел спонтанно освобождаване на потенциалните възможности на ума.

Съвременната резервопедия е сложен и възвишен процес на преподаване, който изисква специализирано обучение и менторинг провеждани единствено в училището на Проф. д-р Георги Лозанов и неговата асистентка Ванина Бодурова в сугестопедичното училище в град Сливен в България. За повече информация ни пишете на: home@nanera.net

Повече за сугестопедията има на сайта на Проф. д-р Лозанов.