Ruckenwind или социална интеграция на младежи в неравностойно положение

Буквално: *Rückenwind – (нем.) попътен вятър, вятър духащ от към гърба. Преносно: Вятърът, който ни помага по-лесно да вървим напред. „Подкрепа”.

“Rückenwind” – Подкрепа на младите хора в неравностойно положение e
стратегия, насоченa към овластяването на младите хора, предлагащa менторство и наставничество, разработени в партньорство на международно ниво, като се използват възможностите на Европейската програма “Младежта в действие”.

Стратегията, подхода и методиката “Rückenwind – Подкрепа на млади хора в неравностойно положение” започва през юли 2005 г., с планиране на проекти и посещение в Зирл в Австрия за развитието на стратегия от конкретни действия.

Цели на проектите в мрежата:

– Разработване на съществуващата система за социално включване на младите хора в неравностойно положение на местно ниво чрез Rückenwind методите.
– Създаване на по-лесен достъп на младите хора в неравностойно положение по отношение на възможностите, предлагани от европейската програма “Младежта в действие”.
– Насърчаване на стандарти за работа с младежта (включване), който ще осигурят еднакво качество във всички страни партньори и организации за извършване на Rückenwind проекти.

История на мрежата:

Цел на дългосрочната стратегия е да се създаде система за подпомагане достъпа на младежи в неравностойно положение до програмата “Младежта в действие” през периода 2007-2013. Създаванто и насърчаването на проекти за младите хора с по-малко възможности, които да използват възможностите, които се предоставят в контекста на социалното приобщаване и личностно развитие! През 2010 г.след успешното изпълнение и оценка на първите проекти (2006 – 2009), започва разпространението и развитието на стратегията сред новите страни членки. През март 2010 г. беше проведена стратегическа среща в Инсбрук / Австрия.
Резултатът беше приети общи приоритети за развитие. През октомври и ноември бяха организирани курсове за обучение във Финландия и Румъния, с цел развитие на стандартите за качество и инструменти за работа с младите хора в неравностойно положение в контекста на включването в Rückenwind проекти.Проектът „Rückenwind* на практика – Обучение за подготовка на мрежа от партньори и специалисти за интеграция на младежи в неравностойно положение на регионално ниво“ осъществен от НЧ Бъдеще сега 2006 беше следващата логична стъпка в развитието на Rückenwind стратегията през 2011 г. През 2011 г. се случиха и още два много важни проекта, за краткосрочно доброволчество в Англия и Унгария. Вижте и филма за краткосрочния доброволчески проект в Родопите през лятото на 2011 г.През 2011 г. и 2012 г. продължи формализирането на мрежата, чрез множество доброволчески проекти в страните и органзиациит членове на мрежата.

 

Проекти реализирани в мрежата от НЧ Бъдеще сега 2006:

  1. Проектът „Rückenwind* на практика – Обучение за подготовка на мрежа от партньори и специалисти за интеграция на младежи в неравностойно положение на регионално ниво“ – юни 2011 г.
  2. “Попътен вятър за нашето бъдеще” – юли-август 2011 г.
  3. “Попътен вятър за нашето бъдеще 2” – август-септември 2012 г.

Презентация за историята на мрежата до 2010 г.