Обучителна философия и методология на образователните програми на НЧ “Бъдеще сега 2006”

Това е документ описващ визията и концепциите на НЧ “Бъдеще сега 2006” за образователни програми за деца, младежи и възрастни. В него ще намерите описани философията и методологията, на които са подчинени нашите обучителни програми. Също така ще се запознаете с елементите присъстващи в програмите и резултатите, които обучителите ни постигат за развитието на децата и младежите участващи в тях.

Чрез този документ искаме да запознаем всички родители, младежи, обучители и педагози участвщи в наши програми с ценностите, които влагаме в тях и с идеите ни за бъдещето на образованието.

Изтегли от тук: Принципи на обучителните програми на НЧ Бъдеще сега 2006