Manual “Environment, Sustainability and Youth – Entrepreneurship and development in rural areas” – наръчник за младежка работа в сферата на Устойчивото развитие и предприемачеството

Наръчник на английски език от проекта “Природата, устойчивото развитие и младите – предприемачество и развитие в изолирани райони”. Проекта се осъществи от НЧ Бъдеще сега през ноември 2013 г. и беше финансиран от европейската програма “Младежта в действие”.

Наръчника съдържа информация за проекта, добри практики за използване на природата като ресурс за устойчиви предприятия, концепции за социално предпроемачество и информация за устойчивото развитие.

Manual-Env-Sust-and-Youth