THE EMPOWERMENT GUIDE 2 – наръчник за неформално учене и мотивация

Това е вторият наръчник от поредицата The Empowerment Guide. Създаден като резултат от международното обучение за младежки работници – “Discover, Dream and DО 2”, България, 05 – 12 май 2015 г. Нарчъника е на английски език.Както и първия обучителен курс и този имаше за цел да подготви младежки работници за ефективното използване на методите на неформалното учене в процеса на мотивация и развитие на ключови компетенции на младите хора с цел тяхната реализация на пазара на труда. Наръчника съдържа методи и обучителни инструменти свързани с мотивирането и развитието на компетенции, теоретични материали и подготвени сесии. Повече за проекта можете да научите от Наръчника.

Изтеглете – Empowerment-Guide-2