Студио 999 за Мост Фест в гр. Смолян

На 1-ви октомври гр. Смолян беше шумно огласен от първия си Мост Фест, който провокира всички да се включат в доброволчески дейности и да вземат участие в “Дните на доброволчеството и усмивките в Родопите”.

На същия ден се случи и друго дълго обсъждано събитие, а именно създаването на структура на Общински младежки фонд.

Вижте повече от Студио 999, които направиха своя репортаж от събитието…