Младежки лагер за личностно развитие и самоусъвършенстване “Сътворението на Света” 2014

ПОКАНА

 И през 2014 продължаваме да Сътворяваме света около нас…

Младежки лагери за личностно развитие и самоусъвършенстване

 “Сътворението на Света”

Две възможности за 2014:

2 – 8 Юни – 1-ви лагер

14 – 20 Юли – 2-ри лагер

НЕКА ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧАСТИЕ ЗАПОЧНЕ СЕГА…

Сътворението на Света 2014

Обичаш ли предизвикателствата? А приключенията? Виждал ли си най-прекрасният изгрев? А най-вълнуващият залез? Знаеш ли колко близо могат да бъдат звездите до нас?

Искаш ли да опознаеш себе си? Обичаш ли да преживяваш необичайни неща? Искаш ли да се научиш да общуваш ефективно и да се отстояваш с усмивка? Важно ли ти е да можеш да представяш идеите си така, че хората около теб да ги приемат? Можеш ли да взимаш решения и да носиш отговорност за тях?

Ако отговорът на поне два от въпросите е „да“ и ако си на възраст между 16 и 25 години, значи сме приготвили нещо точно ЗА ТЕБ!

Ела в „Република Гудевица” и създай света, в който искаш да живееш! Направи своя свят от кал и слама в прегръдките на планината и последвай мечтите си! Ние знаем, че това е нещо, което никога няма да забравиш!

Бъди много внимателен! Това приключение може да промени живота ти! Местата са ограничени!

От нас научавате как:

 • Да участвате съзнателно в групови процеси засягащи постигане на обща цел;
 • Да поемате отговорност и да взимате решения в сложни ситуации;
 • Да бъдете постоянни и упорити при осъществяване на поставени задачи;
 • Да проявявате разбиране и емпатия към хората, с които работите за постигане на обща цел;
 • Да проявявате отговорно и съзнателно поведение към природата и заобикалящия ни свят.

Как протича лагерът?

Програмата съдържа елементи на приключения сред природата и екстремни ситуации, работа в екип и още нещо…

Това е седемдневна приключенска програма за младежи между 16 и 25 години, сред природата на Родопите в с. Гудевица, насочена към личностно развитие и себеопознаване. Програмата провокира прояви на креативност, взимане на решения и носене на отговорност, работа в екип, сътрудничество и съвместно съжителство, оцеляване с минимални ресурси и справяне с необичайни ситуации. В програмата са включени тематични и образователни модули, които ни помагат да осъзнаем връзката си със себе си, общността и света, като цяло.

За кого е предназначен?

Програмата е ориентирана към младежи от 16 до 25 г възраст, отраснали в натоварена градска среда, подложени на стрес, нямащи достатъчно време за пътуване и срещи с връстници, водещи голяма част от комуникацията си през интернет и мобилни телефони, както и за младежи срещащи трудности в личната си интеграция в групи. Както и за младежи с проблеми в презентирането и отстояването на собствени идеи.

Програмата е подходяща и за младежи с интереси към: биоземеделие, строителство с екологични материали, алтернативни начини на живот.

Няма специфични изисквания към участниците от гледна точка на предварителен опит или знания. Важна е личната мотивация и нагласата.

Цели на програмата

 • Демонстрация и развитие на качества за работа в екип;
 • Формиране на навици за отговорно поведение;
 • Предизвикване на младежите да се справят с трудни ситуации заедно, като екип;
 • Стимулиране на лидерските умения;
 • Придобиване на усещане за постижение и удовлетворение, чрез преодоляване на екипни предизвикателства;
 • Намаляване бариерите пред комуникацията и подкрепата между участниците;
 • Развитие на практически познания свързани със самостоятелност и лична отговорност;
 • Усвояване на методи за себепознание и подобряване на личната самооценка;
 • Развитие на знания и умения по конкретни теми свързани с глобализация, природосъобразно земеделие и др.

Развитие на знания и умения за:

 • Здравословно хранене и здравословен начин на живот;
 • Устойчиво развитие;
 • Природни ресурси;
 • Пребиваване сред природата;
 • Глобализация и последствията от нея;
 • Отговорна консумация;
 • Природосъобразно земеделие и билки;
 • Ненасилствена комуникация.

След лагера участниците ще могат:

 • Да са по-отговорни като консуматори;
 • Да се справят с възникнали трудни ситуации като взимат отговорни решения;
 • Да участват пълноценно като част от един екип в изпълнение на определени задачи;
 • Да предават научените знания на свои връстници и приятели посредством личен пример и вдъхновение;
 • Да вземат решения и да носят отговорност за тях;

Детайли за лагерите

Основни теми включени в програмата:

 • Сформиране на общност
 • Здравословно хранене
 • Строителство с екологични материали
 • Природни ресурси и устойчивото им използване
 • Себеопознаване

Кога ще се провеждат лагерите?

Две възможности за 2014:

 • 02 – 08 Юни – 1-ви лагер
 • 14 – 20 Юли – 2-ри лагер

Всичките лагери ще се провеждат в обучителния център „Училище сред природата” на НЧ Бъдеще сега – в Родопа планина, с. Гудевица (малко преди Гърция, в ляво) J

Колко ще ти струва?

Таксата за лагера е в размер на 230 лв. и покрива:

 • Разходи по време на обучението: инструктори (ментори, обучители), материали, екипировка;
 • Нощувки и храна по време на курса;

Таксата за курса не покрива:

 • Транспортните Ви разходи до с.Гудевица;

При записване се заплащат 30% от цената на лагера (които не се възстановяват при отказване в последствие). Останалите 70 % се заплащат до 1 седмица преди провеждането на лагера.

Максималния брой участници в групата за провеждане на програмата е 14!

За повече информация и записване се свържете с нас на:

vesi@nanera.net, или на телефон: 0876 16 46 36

Краен срок за записване за програмата – до две седмици преди началото.

Изтегли подробната покана за младежките лагери – Покана Младежки лагери 2014