THE EMPOWERMENT GUIDE – наръчник за неформално учене и мотивация

Това е наръчник на английски език създаден като резултат от международното обучение за младежки работници – “Disover, Dream and Do”, Румъния, 24 ноември – 1 декември 2013 г. В обучението НЧ “Бъдеще сега 2006” беше партньор, а Огнян Гдуларов (координатор международни младежки проекти в Читалището) – обучител и част от екипа подготвил и реализирал програмата. Обучението имаше за цел да подготви младежки работници за ефективното използване на методите на неформалното учене в процеса на мотивация и развитие на ключови компетенции на младите хора с цел тяхната реализация на пазара на труда. Наръчника съдържа методи и обучителни инструменти свързани с мотивирането и развитието на компетенции, теоретични материали и подготвени сесии. Повече за проекта можете да научите от Наръчника. Изтеглете – The Empowerment Guide 3D