Включи се в “Уча и играя с деца и младежи 2018” на Гудевица

Покана за “Уча и играя с деца и младежи” на Гудевица

Заповядайте на приключението, което ще промени живота ви! Преживейте предизвикателството!
Няма да забравите тези 9 дни в планината…За дванадесета поредна година екипът на НЧ “Бъдеще Сега 2006” ще проведе обучителния курс “Играя и работя с деца и младежи”, този път под наслов “Уча и играя с деца и младежи”. Курсът предлага незабравим иновативен и вдъхновяващ процес на личностно и професионално учене и развитие! Цялостната продължителност е 2 месеца, от които 9 дни ще приключенстваме всички заедно офлайн насред Родопите.  

 

Кога?31 август – 9 Септември (Обучителният он-лайн курс започва на 01.07.2018)
Къде? Обучителен център “Училище сред природата” на НЧ “Бъдеще Сега 2006”  в село Гудевица.

Можете да видите повече снимки на мястото тук.

 Какво представлява курсът?
„Уча и играя с деца и младежи” е вдъхновяващ курс, насочен към развитието на компетенциите на инструктори в посока преподаване през игра, интерактивни методи, учене чрез преживяване и обучение сред природата. За дванадесета поредна година НЧ “Бъдеще сега” организира този курс, който се превърна в пространство за усъвършенстване и развитие на тренери, обучители и инструктори, работещи с деца и младежи в България.

От 3 години насам предлагаме осъвременена структура на курса, която се характеризира с удължен период на фасилитирано учене и личностно развитие, нови обучителни материали, съобразени с разнообразието в стиловете на учене и въведени инструменти за задълбочаване на възприемането на материала.
Огромният методологически опит, професионализмът и фокусът към развитието и благосъстоянието на всеки човек са нашите отличителни черти. От 2007 г. до 2017 г. сме обучили над 250 инструктори и учители, младежки работници и педагози, които учат, играят и работят с деца и младежи из цялата страна.

От нас научавате как:

– да създавате уникална и здравословна атмосфера за деца и младежи;
– да водите тематични модули и с игри да увличате младите изследователи да променят отношението си към различни растения, застрашени и “страшни” животни;
– да преминавате заедно с децата през разнообразни приключения, като разходки в пещери, спускане по въжета, нощни походи, изкачване на върхове или откриване на извори;
– да си припомните старите традиционни игри (вече нови за “електронното” поколение) и да ги адаптирате към днешния забързан свят;
– да помогнете на децата около нас, чрез лично преживяване да опознаят и преоткрият себе си, света и другите.


Защото повече от всякога днес е важно да можем да си играем с децата, предавайки знанията и уменията си, насърчавайки и подкрепяйки тяхното развитие и усъвършенстване. Сред природата, обградени от класическото изкуство и посредством преживяването и играта това става най-лесно.

Този курс ще е незабравимо преживяване за теб!


Как протича курсът?
Курсът е творчески ориентиран процес, включващ преподавателите и обучаемите. Ние преподаваме, чрез игра, движение, с много любов и отношение в  тематични и практически модули.

Процесът протича в позитивна и приятелска атмосфера, създавана от обучителите и участниците. Те насърчават толерантността и подкрепата. Така участниците в „Играя и работя с деца и младежи“ получават подкрепяща атмосфера за учене и самоусъвършенстване.

По време на програмите се използват много тематични казуси, игри, практически примери, опит и методи на неформалното учене, физически активности и движения. Те са внимателно подбрани и балансирани с цел максимален обучителен ефект.

Бъдете готови за едно приключение, в което ще се впуснете в света на знанията, уменията и игрите, преживяванията и детските спомени, за да излезете по-добри хора и компетентни инструктори. Приключението Ви ще започне още преди да тръгнете за Родопите и може би никога няма да завърши след това…

Етапи на провеждане:
Процесът, който предлагаме с настоящата програма е комплексен и обхваща продължителен период от време. Цялостното провеждане зависи от индивидуалния напредък на всеки участник. Процесът обхваща 2 месеца подготвителен период, 9 дневен обучителен курс и минимум 6 месеца период на последващи действия. За различните фази от процеса предлагаме набор от инструменти, които да подпомагат процеса на учене и развитие и да надграждат натрупаното от предишния период:

1. Подготовка (преди обучителния курс) – 2 месеца подготвително дистанционно учене, базирано на онлайн учебен курс и съпътстващи задачи. На участниците се предоставят онлайн уроци, тестове, материали и практически задачи:

Ключови елементи в подготовката са:
Онлайн учебен курс – предоставяне на обучителни материали и уроци – видео, аудио, книги, публикации;
Рефлексии – регулярни (включени в онлайн курса) самостоятелни въпросници за самооценка на напредъка;

 


 1. Провеждане (по време на обучителния курс) – по време на курса се използват широк набор от инструменти, които съпътстват процеса на обучение. На първо място се дава възможност за разработване на теоретичните знания, развити по време на подготвителната фаза. Второ – това е моментът да се предадат и разработят специфичен набор от практически умения, свързани с обучителната работа (например фасилитиране на дебрифинг и дискусия, даване на обратна връзка, комуникативни умения и т.н.).  Накрая се изпълняват практически задачи в социалната среда (като екипи), които се анализират и резултатите се усъвършенстват.

  Ключови елементи в провеждането са:
  – Учене в група (социално учене), демонстриращо ценностите и принципите на работа с деца и провеждането на обучения;
  – Изпълнение на практически задачи, свързани с инструменти за обучение – фасилитиране, дизайн на сесия т.н.
  – Анализ и обратна връзка – прецизиране на изпълнените задачи;
  – Практическа работа по разработване и демонстриране на обучителни сесии;

 2.  Последващи действия (след обучителния курс) – по време на периода след обучението се повтарят част от практическите задачи от обучителния курс но в реалната обстановка на работното място/общността на обучаемите. По време на този процес всеки обучаем бива подкрепен от обучител и от свои колеги.

  Ключови елементи в последващите действия са:
  – Дизайн и провеждане на обучителен процес – в реална среда;
  – Онлайн учене – допълнителни материали;
  – Менторство, коучинг и онлайн подкрепа – осигурено от обучителите и външни експерти;
  – Групи за подкрепа – между участниците се формират групи, които да поддържат връзка и да участват в разрешаване на реални казуси;
  – Успешно завършилите курса получават сертификат за цялостното преминато обучение.За кого е предназначен?

Програмата е насочена към преподаватели, педагози, социални работници, планински водачи, спортни инструктори, аниматори в детски центрове, младежки лидери и работещи в обучението и работата с деца и младежи.

Програмата е подходяща за родители, заинтересовани от позитивното възпитание и образователния ефект на играта.

Тя е и за всички, вдъхновени от придобиването на умения за игра и работа с деца и младежи.

Цели на курса:
Развитие на знания и умения за:
– модерни педагогически теории;
– преподаване чрез игра;
– подготовка и провеждане на интерактивни модули по екология, гражданско образование и др.;
– прилагане на ненасилствена комуникация;
– използване на нетрадиционни игрови и интерактивни методи, като преподаване през движение и старите игри;
– оценка на средата и риска;
– използване на елементи от резервопедичната (сугестопедична) методика на преподаване.
След курса участниците ще могат:
– Да търсят, оценяват и адаптират игри за обучение;
– Да създават уникална и обогатяваща среда за учене и игра на деца и младежи;
– Да провеждат интерактивни модули за деца и младежи;
– Да използват елементи от сугестопедията в образователния процес;
– Да преминават заедно с децата през разнообразни приключения;
– Да използват движението и старите традиционни игри за преподаване;

Детайли за курса:
Основни теми, включени в програмата на курса:
– Позитивно възпитание и общуване;
– Обучение чрез преживяване;
– Методи в интерактивното преподаване;
– Формулиране на образователни цели;
– Играта, като средство за преподаване;
– Адаптиране на игри;
– Позитивна и ненасилствена комуникация;
– Възрастови периоди в развитието на децата;
– Съдържание на образователен модул;
– Методология за създаване на цялостна образователна програма.

 

Кога ще се проведе курса?

31 август – 9 Септември в Гудевица в Родопите  (Обучителният он-лайн курс започва на 01.07.2018)
Обща продължителност:
– 60 дни дистанционен/онлайн обучителен курс;
– 130 учебни часа присъствен курс на Гудевица с теория, практика и вълнуващи преживявания! ;
– 3-6 месеца менторство и подкрепа след курса;

Колко ще ти струва?
Таксата за курса е в размер на 590 лв., което покрива:

– Онлайн обучителен курс;
– Разходи по време на обучението: лектори, материали, екипировка;
– Настаняване в базата на центъра „Училище сред природата”;
– Храна по време на курса;
– Методически наръчник и допълнителни материали.


Таксата за курса не покрива:

– Транспортните Ви разходи до с. Гудевица;

 

Специално предложение:

490 лв. – При записване до 31-ви май;

540 лв. – При записване до 30-ти юни;

Максималният брой участници в групата за провеждане на курса е 14.

Краен срок за записване в курса:

20.08.2018г.
За повече информация и записване се свържете с:

Константина Челебиева

tina@gudevica.com

0893557320