Възможната България – проучване на “Живите места” в страната

Представяме Ви резултатите от проучването на “Живите места” в България обобщено във: “Възможната България”. В него ще намерите информация за съществуващите общности, предизвикателствата, пред които се изправят и решенията, които предлагат на съвременния начин на живот.

Свалете цялото проучване от ТУК!

В периода от 21.09.2014 до 11.11.2014 г. беше направена обиколка на част от живите места в България. Обиколени са 25 селища и са описани 30 живи места. Изминатото разстояние е 3 700 км. Използваният метод е включено наблюдение.

Преди започване на обиколката събрах информация за местата и създадох карта в Google maps. Публикувах информация за предстоящата обиколка в страницата във Фейсбук на мрежата на еко-селищата. Свързах се с хората от местата чрез електронна поща, телефонни разговори и Фейсбук съобщения. Направих изчисления за най-подходящ маршрут, като целта ми беше да обиколим колкото се може повече места изминавайки колкото се може по-малко километри.

Обиколката беше предвидена за есента, тъй като това е най-подходящото време за нея. От ранна пролет до късна есен хората от живите места имат много работа,  през зимата не всички са си в местата, а и достъпът до местата им не винаги е възможен при зимни условия.

Подготвих предварително анкетната карта. Тя съдържа контактна информация, базова информация за целите, условията на мястото, причините и изграденото до момента, както и кратка социологическа информация – години, образование и семейно положение.

Анкетните карти са попълвани от мен след свободен разговор с информантите. На места съм попълвала цитати, като те са отделени в кавички. В анкетните карти, както и в написаната след това книга “Възможната България” почти не са използвани фамилните имена на респондентите. Това е по тяхно изрично желание.

Местата бяха обиколени за 52 дни, като навсякъде сме нощували при събеседниците си и хотели не сме ползвали. За обиколката сме използвали гориво по проекта за 2700км., а останалите 1000 км. са изминати с наш принос. Използвахме личен автомобил. Срещнахме известни затруднения с печатите на командировъчните. Не навсякъде кметствата работеха, някъде бяхме през почивни дни, а имаше и места, които нямат кметства. Търсили сме най-близки работещи или сме взимали печати от бензиностанции. Където местата имаха собствени печати сме използвали тях.

В изготвената карта има места, които не бяха посетени, тъй като по време на нашата обиколка хората не си бяха в местата. Отказ за посещение получих само от едно място.

Подробна информация за предварителните проучвания и уточняване на понятията “живи места” и “екоселище” съм дала в предговора на книгата.

Две от местата не желаят да бъде давана информация за точното им местоположение, затова в картата ще бъде дадено ориентировъчно такова. На всички места съм правила снимки, но само малка част от тях ще бъдат публикувани по изрично изискване на събеседниците ми. Обичайно снимките не съдържат лица, за което също бях помолена. От всички посетени места получих разрешение да използвам снимков материал от техни публикации в сайтовете им или в социалните мрежи. Към анкетните карти съм приложила линк към галерия със снимките направени на всяко едно от местата. Галерията е видима само за хората имащи линк и това е по изрично изискване на посетените хора.

Видео материал почти нямаме по две причини – първата е, че хората предпочитаха да не снимаме, а втората е, че често телефонът ми се самоизключваше или от студа, или от липсата на възможност за зареждане.

Част от местата са били посещавани през годините от журналисти и за тях са правени репортажи. В книгата съм помествала линкове към тези медии и конкретният репортаж.

На всички места обсъждахме бъдещата Мрежа на Живите места и наблюдението ми е, че всички искат такава мрежа и виждат голям смисъл в нея, а относно формализирането и хората се делят най-общо на две групи: твърдо “за” и твърдо “против”. Общата нагласа е, че ще е най-добре да се направи среща, на която този въпрос да се обсъди конструктивно, така че всяка от страните да може да чуе аргументите на другата и да изложи своите.

Според мен, предвидената в проекта среща на Гудевица през есента на 2015г., би трябвало да изиграе именно тази роля. Хората са уморени от срещи за запознаване и предпочитат да направят работна среща. Предложението ми е срещата да се организира така че да позволи на колкото се може повече хора от живите места да присъстват, а дните прекарани заедно да се организират като фасилитирани работни срещи. Като възможна пречка виждам разходите за гориво, тъй като повечето хора от живите места живеят с малко пари и това за тях би бил непредвиден, а често и невъзможен разход.

За част от местата информацията в анкетните карти и тази в книгата не се припокрива напълно. В анкетните карти съм изписвала и информация, която съм била помолена да не споделям в книгата. В този смисъл анкетните карти съдържат конфиденциална информация, която не бива да се разпространява по никакъв начин. Светът на хората от живите места е сравнително малък и доста нестабилен. Няма никаква конструктивна причина да се изнася информация “от кухнята”. Никой не би имал никаква полза от това, а и граденото с години доверие към мен лесно би се загубило.

По време на обиколката често се налагаше да помним, а не да пишем. Част от хората са много недоверчиви и записването ги притесняваше. Няколко пъти ме помолваха любезно да спра да пиша. Очакването беше за абсолютно неформален разговор.

На всяко едно от местата сме били не като гости, а като доброволци. Участието в трудовият процес е неписано и задължително правило по тези места.

В книгата съм включила и описание на места, които не са били обект на настоящата обиколка – селището в Странджа и проект Борика до Ихтиман. На едното място съм живяла в периода септември 2011 – декември 2012г., а на другото съм била около 10-тина пъти, тъй като част от земята там е на близки приятели. За тези места няма попълнени анкетни карти, тъй като не сме провеждали интервюта.