Имало едно време… Човешки права – продължава в Египет

Целта на обучителния курс е да се насърчи обучението по човешки права, чрез използването и адаптиране на истории (истории, приказки, митове, басни и др.), като неразделна част от наследството на региона на Средиземно море. Участници ще бъдат педагози и творци – активни в света на детството и юношеството, както в сферата на формалното, така и от сферата на неформалното образование (учители и младежки лидери). Проектът не само ще повиши тяхното разбиране за правата на човека и правата на детето, но също така ще развие специфични умения за разказване на истории и използването на гласа и езика, като инструмент за преподаване и обучение. От друга страна, по време на проекта ще се търси връзката между историите от различни региони на Средиземно море, като инструмент за преподаване и предаване на общото ни бъдеще. Стойността на правата на човека ще бъде идентифицирана, като ще бъдат създадени модули и материали за обучение по човешки права и междукултурно обучение. Целта е те да бъдат използвани отново от участниците сред местните общности  на терен в България, Йордания, Египет и Испания.

Повече за проекта можете да научите на…Can Ya Makan – Info pack

Както и да изтеглите апликационната форма за кандидастване