Конференция “Бъдеще на образовaнието през неформално учене”

На 22-ри февруари в прекрасната зала на Музейко, Бъдеще сега събра колеги, приятели и специалисти в сферата на неформалното учене, младежката и социалната работа, педагогиката и обучението за конференцията, посветена на бъдеще на образованието.

Това, което е сигурно, че образованието има бъдеще, а това, което не е много сигурно е какво точно ще бъде то…

Всички обаче сме сигурни, че промяна трябва да настъпи, че трябва да има и да се направи веднага. Всеки от своята гледна точка вижда промяната по различен начин. Събитието, което представи резултатите от двегодишната работа на Бъдеще сега и партньорите им от Dream for Life от Румъния по проекта “Неформално учене за заетост” финансиран от Европейската програма Еразъм +,  даде отговори на много въпроси и предизвика нови.

Резултатът от работата на десетки експерти, обучители, педагози, социолози и младежки работници, беше представена  в рамките на кратки представяния и интеракция с публиката, както и представяне на конкретни инструменти приложени по време на проекта в практически работилници.

20170221_151148

Наръчници, създадени по време на проекта в помощ на Младежката работа.

Събитието започна с провокиращо представяне на проекта от Теодор Василев, негов ръководител, с което той провокира залата към размисъл за реализацията на младите и бъдеще на образованаието и неформалното учене. “Как подготвяме младежите за бъдещето сега?” и “Защо сме днес тук?” бяха част от провокативните въпроси, които той зададе.

IMG_4910_смалл

Теодор Василев, ръководител на проекта.

След него Оги Гъдуларов продължи да провокира и маркира двата основни проблема за младежката работа – краткосрочния й характер и стандартите за качество и признаване на придобитите умения и компетенции. Оги ни даде повече информация за процеса, през който е преминал целия проект, дейностите и най-вече продължителния процес на обучение и оценка на обучителите.

IMG_4950_смалл

Огнян Гъдуларов, основен двигател за създаване на Наръчниците.

Процесът на обучение е изключително интересен и актуален тъй като се базира на компетентностните модели за обучители и младежки работници на международно ниво публикувани от Salto Youth през 2016 и 2017г. На база тези модели е създаден за първи път и център за оценка в обучение на обучители, като инструмет за допълнително развитие и подкрепа. Прилагането на центъра за оценка и продължаващо обучение, комбинирано с менторство прави обучителните резултати на Бъдеще сега наистина впечатляващи. В рамките на тези две години през тези процеси са преминали 67 обучители и младежки работници, а методиката на проекта може да се мултиплицира и приложи на други места в Европа.

 

Галина Кънчева ни запозна с резултатите от работата с младежи и прилагането на компетенциите придобити от младежките работници в местни младежки дейности с подкрепата на екипа и обучителите.

Целта е развитие на липсващите умения, идентифицирани по време на социологическото изследване сред бизнеса и младежите от България и Румъния в началото на проекта.

Самото проучване можете да намерите тук.

В следобедната част на програмата чухме много интересен поглед от страна на Ина Мутафчиева,като председател на Национален младежки форум, за качеството и стандартите в младежката работа и неформалното учене. Ина засегна и темата за обучението и квалификацията на младежките работници.

best5

Галина, Любомира, Илина, Василена и Димитър, прекрасните ни презентатори.

Любомира Велчева от Международната награда на херцога на Единбург ни разказа личните истории на младежи участници в най-голямата програма за неформално учене в света.

Истории за доброволчество, ентусиазъм и личностно развитие и учене.

На финала на презентационната част Василена и Димитър от MOVE.BG ни показаха своя житейски, личен и професионален път в доброволчеството и конкретните умения, като комуникация, лидерство, работа в екипа, поемане на отговорност, ръководене на процеси, гражданска активност, които са развили по време на пътя си в доброволчеството и са станали тяхна професионална реализация.

Като десерт дойдоха трите работилници:

* Passion Planner: да поставим мечтите си на хоризонта / Лия Савова

никон2

* Управление на груповата динамика: през овластяване към отговорност / Лета Панайотова и Галя Кънчева

best4

* Работилница за графично записване/рисуване – Розалина Недкова

best2

Един изпълнен с преживявания и емоции ден, в който приключихме с презентация от домакините ни от Музейко и безплатна обиколка за всички в детския музей, който е най-новата забележителност на София.

Екипът ни беше МНОГО щастлив на края на деня,:)

IMG_5156

 Снимки: Лора Абаджиева и Константина Челебиева

Този проект се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси.

erasmus+logo_mic image001