Лятно приключилище “Светът в куфар”

Какво е това?
Това e петдневно обучително приключение в Родопите (с. Гудевица), което има за цел да привлече млади хора на възраст 14-17 години в дискусия по темите за устойчиво развитие, етичен и отговорен туризъм.

Кога?
10-15 август 2015 г.

Защо го правим?
Знаете ли, че 14 от двадесетте най-посещавани туристически държави са от глобалния юг. За една трета от тях туризмът е основен източник на средства.
Въпреки огромните печалби, които туристическият бизнес формира в тези държави, обаче, до местното население достигат под 5% от приходите. От друга страна туристите оставят огромен, както положителен, така и отрицателен отпечатък върху начина на живот на хората в тези общности. Вредите, които туризмът нанася върху местната култура и околна среда едва ли могат да бъдат изчислени.
Лятното приключилище „Светът в куфар” цели да подготви децата да станат „посланици” на принципите на етичния и устойчив туризъм в общностите, където живеят. Ще повиши осведомеността им за въздействието на туризма върху икономиката, културата и околната среда. Ще ги въвлече в едно приключение, което ще помогне да станат по-отговорни туристи и да работят със свои връстници за популяризиране на принципите на устойчивия туризъм.

Как?
Млади хора от цяла България се събират за една седмица в Училище сред природата за Лятно приключилище “Светът в куфар”, за да се провокират и преоткрият темите за устойчив и етичен туризъм. Преминавайки през поредица от предизвикателства и приключения, много практически и познавателни елементи те ще създадат харта за устойчив и етичен туризъм и ще подготвят кампании за да провокират други младежи и възрастни по темите.

За контакти и повече инфромация за проекта:
sofia@gip-global.org