Лятно училище без покрив – изследователи във ваканция

Приключенско-изследователска академия “Изследователи във ваканция” е насочена в три ключови направления – себепознание, общуване с другите и връзка с природата. Основните методи, които се използват са учене чрез преживяване, обучение през движение, творчеството като начин за себеразвитие и себеизразяване, театрализация,  ролеви игри, и др. Фокусът на програмата е подпомагане ефективното разгръщане на потенциала на участниците и създаването на самостоятелни, свободни, отговорни и осъзнати личности, пълноценно взаимодействащи си с другите и способни да изграждат хармонична и устойчива връзка с природата.

Време на провеждане:

 от 12-ти до 14-ти юни 2017г. от 9:30ч. до 16:30ч.

Възрастова група:

7г. -11г.

Цели:

Създаване на лично позитивно отношение към собствената същност, взаимодействието с другите и природата ;

Формиране на практически умения за справяне в непозната ситуация;

Формиране на навици за ежедневно отговорно поведение на децата към собствения процес на учене, заобикалящата ни среда, хората около нас и света, в който живеем;

Натрупване на теоретични и практически познания за възникването и пътя на емоциите; самонасочено обучение;

Демонстрация на работа в екип;

Предизвикване на децата да се самонаблюдават и да анализират своето поведение и това на околоните;

Развиване на умения за критично мислене и анализ на заобикалящия ни свят;

Усвояване на добри практики за живеене в общност и пребиваване сред природата;

Създаване на условия, в които децата да се справят в трудни ситуации заедно;

Създаване на цялостни личности, обогатяващи своя собствен живот и живота на общността;

Създаване възможност на децата да преживеят приключения във всички направления и нива на учебния процес;

Предвидени дейности:

Изследване света на науката – посещение на провокиращи изследователския интерес и мислене места, като детски научен център Музейко;

Изследване света на историята – посещение на музеи и исторически места (Национален Военноисторически музей и/ или др.);

Поход в планината – Витоша или Плана планина;

Спортни дейности – катерене – (Walltopia; Funtopia; …);

Много неформални игри и творчество;

Параметри и техническа информация:

При формиране на цената на нашите програми се ръководим от следните параметри на обучението:

Брой участници и работни групи;

Брой обучители, ангажирани в подготовката и провеждането;

Продължителност на програмата;

Място на провеждане;

Необходими материали и екипировка;

Предвидени дейности;

Обучителни програми, провеждани извън училище, в градски условия:

За  3 дневна програма от 9:30ч. до 16:30ч. ;

Брой участници в група – максимум 16 деца на 2-ма обучители;

Екип, въвлечен в изпълнението – според броя записали се деца;

Дарение – 117лв.*

*В цената не е включена храна, предвид динамичната програма. Препоръчително е децата да са закусвали и да си носят сух пакет, вода и плодове за обяд и следобедна закуска.

За контакти и записвания се свържете с нас на:

Константина Челебиева – Мениджър Детски програми

tina@gudevica.com

тел. +359 89 355 7320