Международен ден на младежта на 12 август

Днес в НЧ Бъдеще сега 2006 ще отбележим Международния ден на младежта – 12 август 2013 г. от 17 ч. до 20.30 ч. пред НДК в гр. София.
Освен това посрещаме приключенците си на Сътворението в Гудевица, Родопите. Не пропускайте да се отбиете при нас и да разберете повече за Училище сред природата, Международната награда за млади хора или Европейската доброволческа служба…
На Международния ден на младежта ще бъде отбелязан и старта на двугодишния проект “Екологично образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности”, който се реализира от “Младежки форум 21 век” в партньорство с НЧ “Бъдеще сега 2006” и с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Основната цел на проекта е да се повиши осведомеността и разбирането на младите хора за ползите от неформалното образование по темите екология и устойчиво развитие, както и взаимовръзката им с техните фундаментални права. Дейностите на проекта целят насърчаване на активното гражданство на младите хора посредством привличането им в атрактивни за тях дейности и инициативи.
Елате да отбележим заедно денят на младите пред НДК…а в Гудевица ще се вихрят сътворците…специално по случая организираме дъжд от падащи звезди след 12 часа в северното полукълбо, който ще може дасе наблюдава от цялата страна!