Методология – Модел за интервенции в младежката работа

Създаването на тази обща методология и модел за интервенции в младежката работа е с цел повишаване реализацията на пазара на труда и социалната ангажираност на младите хора, чрез качествена младежка работа и неформално обучение.

Тази методология адресира директно една от основните цели на програмата Еразъм+, а именно „осигуряването на ефективна връзка между неформалното обучение (в сферата на младежката работа) и формалното образование, с цел да се повиши конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда и да се подпомогне борбата срещу повишаването на нивата на безработица сред младите хора в Европа.

Меделът и стъпките могат да се използват в различни контести и местно ниво на други места в Европа, в контекста на обучение и създаване на стандарти в младежката работа.

Този материал е създаден с подкрепата на Европейската програма Еразъм + и Център за развитие на човешките ресурси в България. Публикацията не отразява официална позиция на Европейската комисия и е плод на авторство от страна на екипа на НЧ “Бъдеще сега 2006”.

Методологията и моделът за интервенции можете да намерите тук