Младежки лагер за личностно развитие – Гудевица, 2015

Да си млад човек, в днешно време е истинско предизвикателство. Академичната система не предлага възможност за развитие на т. нар. „меки умения“ – за личностно самоусъвършенстване, за работа в екип и реализация в средата, в която живеят младежите, за осъзнатост към заобикалящия ги свят, дори не учи, как те да общуват ефективно и ненасилствено помежду си.

Програмата, която разработихме се концентрира върху точно тези качества и умения на младите хора. Тествахме я с 13 младежи, в нашето „Училище сред природата“ през месец юни. Поставихме участниците в реални житейски ситуации, където вземането на лични решения рефлектираше върху цялата група. Чрез решаване на практически казуси сред природата създадохме истински сплотен екип, работещ за общото благо, общувайки с разбиране на индивидуалните нужди на всеки и, ценейки приноса на всеки участник. Всички активности протичаха сред природата, където непрекъснато създавахме на младежите предизвикателни ситуации, в които те да учат излизайли от комфортната си зона, извън която да погледнат на света с други очи.

Вечер край огъня отделяхме време за рефлексия, в което всеки младеж споделяше наученото и постигнатото и мислите си искрено и открито, а инструкторите ни насочваха и подобряваха груповите процеси.

Пилотната ни младежка програма е част от дейностите ни за разширяване на сферата на дейност на читалището и подобряване на организационния ни капацитет, цел на проекта ни „Зелена светлина за „Училище сре дприродата“.

Детайли за това, как протича младежкия ни лагер можете да намерите тук – линк към описанието.

Догодина очаквайте младежкия ни лагер, като част от планираните ни инициативи за работа с деца и младежи в „Училище сред природата“.

 

Пилотната младежка програма е част от проекта ни „Зелена светлина за „Училище сред природата“, който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България на Европейското икономическо пространство.