Насоки за провеждане на седмичен ритъм

Седмичният ритъм предлага по една кратка активност за всеки ден от седмицата според разбиранията на Валдорфската педагогика и Рудолф Щайнер.

  • Отделяйте по 30 минути всеки ден от седмицата за провеждане на активността за деня. Най-добре е това да се случва преди обед, но можете да се съобразите с графика на детето и да изберете друг момент.
  • Ако пропуснете ден, не се притеснявайте. Просто продължете със следващата активност за съответния ден, без да наваксвате изпуснатата активност.
  • Можете да разширите и обогатите активността колкото желаете според готовността на детето. Проявете творчество!
  • Използвайте въображението си! Играйте с детето, не го учете – така то ще научи най-много.