Насрочва се извънредно общо събрание на НЧ Бъдеще сега 2006

През последните няколко години на бурно развитие на читалището минахме през много предизвикателства и силни моменти. Щастливи сме от това, което постигнахме, имаме хъс, мотивация и капацитет за много повече. Базата ни на Гудевица оживя, създадохме и много и малко. Имаме амбиция да продължим напред. Това може да се случи само с ясната подкрепа на нашите членове и ясните процедури и правила за работа според всички разпоредби на Закона за читалищата и собствения ни устав.

За това обявяваме, че:

В изпълнение на решение на Настоятелството на НЧ Бъдеще сега 2006 от 03.09.2015 г. се свиква Извънредно общо събрание на читалището на 11-ти октомври 2015 г. Решението е взето в изпълнение на чл. 20 (т. 2) от устава на читалището. Покана и детаилна програма на ОС ще бъдат на разположение на членовете на читалището в срок не по-късно от 7 дни преди дататата на събранието.

Щастливи сме, че имаме щастието да работим заедно с нашите членове за развитието и просперитета на организацията.