Научна основа на Приказни игри

Свързвайки науката за развитието на мозъка с педагогиката и възпитанието, и традициите на нашия народ, ви предоставяме уникален по формат образователен продукт, с който да развивате и учите с децата си.
“Приказни игри” са разработени, използвайки научно доказани теории на ученето и практики приложими от всеки родител без специфично образование и обучение.

  • Фокусирани върху холистичното и хуманно развитие на детето (Българската теория на де-сугестопедията на проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева);
  • Развитие на мозъка, функционалната грамотност и моториката (Според теорията за развитието на децата на Жан Пиаже);
  • Хармонично развитие на ума, емоциите и тялото (Според методите на Мария Монтесори и Рудолф Щайнер-Валдорфска педагогика);
  • Развива умението за учене и ускорява развитието (Ускорено учене и физиология на мозъка на Либиан Лабиоса);
  • Развиващо талантите на децата спрямо 9-те водещи интелигентности (теорията на Проф. Хауърд Гарднър от университета в Харвард);
  • Учене от природатa и обучение чрез преживяване базирано на теорията на експеринциално учене и цикъл на Дейвид Колб.

Попълнете кратката ни анкета и получете “Приказни игри”