Норвежка експертиза за „Училище сред природата“

Change the World http://www.world-changers.org/en  е норвежкият ни партньор по проекта.

Организацията има над 20-годишен опит в развитието на устойчиви практики и общност в селски и градски райони. Занимава се със социална екология, базирана на отношенията и взаимодействията между обществото и природата, като работи за изграждане на общество от политическа перспектива, основано на децентрализирано управление и био-регионализъм, който позволява на местните общности развиват функционалност и автономност. Работи по изграждане на екоселища – градски или селски общности, които се основават на силни общности връзки, политическа автономност, пермакултурни практики, целящи осигуряването на самодостатъчност, развитие в хармония с околната среда, механизми за разрешаване на конфликти и независими общностни икономики. Земеделските практики, които популяризира се основават на принципите на пермакултурата – дисциплина на екологичния дизайн, която работи за възстановяване и развитие на забравени практики. Етичните и практичните основи са важно средство за предоставяне на алтернативи за местно устойчиво развитие. Принципите и на работа следват идеите за социална екология и пермакултура, като в работата си показва как тези идеи да се превърнат в работещи практики.

Основният ни експерт е Маурицио Делиз – президент на Change the World.

Над 10г. стаж в различни направления – устойчиви общества, фасилитиране и процес на въвличане, организационна устойчивост, както и опит по алтернативно строителство с естествени и рециклирани материали. Координирал е различни екологични проекти и е бил консултант на различни групи и общности в Европа, Африка и Латинска Америка. Експерт е в сферата на процесите на въвличане и активизиране на общности. Сертифициран обучител по дизайн на устойчиви системи.

Работим в три направления:

1. Подпомагане процеса на изграждане на организационен капацитет на “Бъдеще сега”, с акцент върху интегрирането на устойчиви практики в разработването на продукти за стопанската дейност, чрез споделяне на средства и методи и чрез обучение; и с текущи консултации по еко-строителство и използване на естествени материали за изграждане на образователения ни център.

2. Трансфер на ноу-хау от Норвегия и други държави към България в конферентни срещи на екипите по проекта от двете организации и с осигуряването на международно измерение и мотивация на целевите групи чрез демонстриране на работещи примери от други държави.

3. Осигуряване на водещи лектори в заключителния семинар по устройчиви практики за участниците в мрежата “Живи места” и други организации с подобни интереси. По време на семинара ще представят работещи модели на общности и пермакултурни практики от други части на света. Предвидена е и индивидуална консултантска работа с участници, които търсят решение на конкретни проблеми в техните организации или общности.

 Вижте целия доклад, като можете да го изтеглите от следния адрес: Analys and proposition for Green light School in Nature FINAL

„Проектът „Зелена светлина за „Училище сред природата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.