НЧ Бъдеще сега с две награди за качествено изпълнение на проекти

На 16.12.2014 г на Валоризационната конференция на Център за развитие на човешките ресурси НЧ “Бъдеще сега 2006” беше отличено с две награди за качествено изпълнение на проекти.

Конференцията организирана от ЦРЧР, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта цели да награди най-добрите проекти завършили през 2013 и 2014 г. по Европейските програми за образование и младеж –  “Учене през целия живот”, “Младежта в действие” и “Еразъм +”.

Бъдеще сега беше отличено със сертификат за качествено изпълнение на проекти по програмите “Грюндвиг – партньорства” и “Младежта в действие”.

Проектите отличени със сертификат за качество са:

– “С лице към успеха” – научете повече

– “Природата, устойчивото развитие и младите – предприемачество и развитие в изолирани райони” – научете повече