Обучение “Силата на доброволчеството” в Чехия

НЧ Бъдеще сега е партньор в международно обуччение за младежки работници, което ще се проведе в Чехия от 25. 9. – 2. 10. 2015. Основната тема е доброволчеството в подкрепа личностното развитие на младите хора. Прочетете повече в описнието на курса – Call for pax_THE POWER OF VOLUNTEERING