ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЩРИХИ ОТ ГУДЕВИЦА”

Ако сте идвали на Гудевица със сигурност сте усетили вдъхновение, красота и емоции. Срещата с „нашата част” от Родопите е дала много поетични и творчески плодове и сме сигурни, че има още много записани, запомнени и чакащи да се родят. Каним ви да споделите поетичната си визия за времето прекарано с нас в поетичния ни конкурс „Щрихи от Гудевица”

Той ще продължи до 16.06 и ще обявим победителите на 18.06. Можете да изпращате всякакви поетични хрумки и произведения и отворени творби на konkurs@gudevica.org.

Ще има награди, а най-хубавите стихотворения ще бъдат публикувани на картички, заедно с отличените снимки от паралелния ни фотоконкурс.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЩРИХИ ОТ ГУДЕВИЦА”

  1. Tема „Щрихи от Гудевица”
  2. Условия  за участие

2.1 В конкурса могат да участват всички над 16г.

2.2 Всяко произведение да бъде придружено със следната задължителна информация:  име на автора, възраст, телефон и e-mail за контакти.

2.3 Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

 

  1. Изпращане на творбите за участие

Творбите за участие в конкурса се изпращат по електронна поща на doni@gudevica.org, с тема „За поетичния конкурс”

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Авторът гарантира с участието си, че изпратеното произведение е него и не е обект на авторски права и претенции от трети страни.

  1. Срок за изпращане на творбите и обявяване на победителите

Творби за участие ще се приемат до 16.06. 2018г.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 18.06 2018г. Онлайн на страницата www.gudevica.org и на фейсбук страницата NC Future Now.

  1. Избор на победителите и награда

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите ще получат и материални награди.

Oрганизаторите си запазват правото да публикуват и репродуцират получените творби с цел популяризиране и презентиране на конкурса, като част от проект „Претворяване. Развитие на общностни пространства в с. Гудевица”, подкрепено от Пловдив 2019, Европейска столица на културата.

Организаторите правят и подбор за публикуване на избрани творби на картички със снимки и стихове с цел популяризиране на дейностите на „Бъдеще сега” и гореупоменатия проект.

  1. Съхранение на лични данни

Предоставените лични данни служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни  служат единствено за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Собственикът на творбата дава съгласието си НЧ „Бъдеще сега” да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

  1. Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.

  1. Други

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.