Покана за избор на изпълнител за ремонт на покрив

НЧ Бъдеще сега обявява покана за избор на изпълнител

за „Извършване на ремонт на покрив на сграда в с. Гудевица, общ. Смолян” в рамките на проект „Зелена светлина за „Училище сред природата, финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Пълния текст на поканата и изискванията към офертите можете да прочетете и изтеглите от този линк – Искане за оферта