Покана за извънредно отчетно-изборно общо събрание на НЧ “Бъдеще сега 2006”

Покана

Уважаеми членове на НЧ “Бъдеще сега 2006”. Предоставяме на Вашето внимание програмата за ОС на НЧ “Бъдеще сега 2006”, което ще се проведе в седалището на организацията в село Гудевица на 11 октомври 2015 г. от 14 часа. С тази

По решение на Настоятелството от 03.09.2015 г. се свиква извънредно отчетно-изборно общо събрание  на читалището на 11 октомври (неделя) в село Гудевица, община Смолян, в сградата на читалището от 14 часа.

Дневен ред на събранието:

1. Избор на членове на Настоятелството на НЧ “Бъдеще сега 2006”.

2. Избор на председател на Настоятелството на НЧ “Бъдеще сега 2006”.

3. Избор на членове на проверителната комисия на НЧ “Бъдеще сега 2006”.

4. Изключване на стари членове на НЧ “Бъдеще сега 2006” и прием на нови членове.

5. Разни.

Ще Ви очакваме на 11-ти октомври в село Гудевица. Благодарим Ви, че сте с нас.

Настоятелство на НЧ “Бъдеще сега 2006” (Теодор Василев, Божидар Ламбов, Мария Георгиева).