Покана за общо отчетно-изборно събрание на НЧ “Бъдеще сега 2006”

Покана

Уважаеми членове на НЧ “Бъдеще сега 2006″. Предоставяме на Вашето внимание програмата за ОС на НЧ “Бъдеще сега 2006″, което ще се проведе в седалището на организацията в село Гудевица на 22-ри юли 2016г. от 14 часа. С тази покана уведомяваме всички наши членове за възможността да се включат на живо на място в село Гудевица или чрез аудио-визуална връзка по интернет.

По решение на Настоятелството от 17.06.2016г. се свиква общо отчетно-изборно събрание  на читалището на 22-ри юли (петък) в село Гудевица, община Смолян, в сградата на читалището от 14 часа.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет за дейността на читалището през 2015г.

2. Отчет на проверителната комисия за изпълнението по приходите и разходите за 2015г.

3. Освобождаване на досега действащите  настоятелство, председател и проверителна комисия от длъжност и отговорност и избор на нови, съобразен с устава на читалището и ЗНЧ.

4. Разни.

Ще Ви очакваме на 22-ри юли в село Гудевица или по Скайп (Skype) на: nebe_to. Благодарим Ви, че сте с нас!

Настоятелство на НЧ “Бъдеще сега 2006″ (Теодор Василев, Божидар Ламбов, Мария Георгиева).