Покана за работна среща по проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”

ПОКАНА

НЧ „Бъдеще сега 2006”, с. Гудевица и Фондация „Екоцентрик”, гр. София имат удоволствието да Ви поканят на регионална среща по проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие “, финансиран в  рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г., който се осъществява в партньорство между Фондация „Екоцентрик” , Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб  приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно Читалище „Бъдеще сега 2006”.  Срещата ще се проведе на25май 2015  година от 9.30 часа в ЗАЛА 247 на община Смолян.

В рамките на проекта ще се създадат критерии за качество на образованието за устойчиво развитие и уебплатформа, които ще подпомогнат организациите, работещи в сферата, за предлагане на качествени програми, набиране на участници в тях и широкото им прилагане. Критериите за качество на образованието за устойчиво развитие ще осигурят ефективност на инициативите на НПО, а на потребителите ще гарантират сигурност, удовлетвореност и легитимност на участието в тях.

Целта на регионалната среща е да се представи изработената до момента концепция за знак за качество и тестов модел на национална интернет платформа,като същевременно се съберат всички предложения от участниците за подобряването на тяхната функционалност.

Срещата е подходяща за:

 • Неправителствени организации, предлагащи различни форми на неформално обучение;
 • Читалища, библиотеки, музеи, младежки центрове, центрове за работа с деца и др.;
 • Учители, педагози, обучители, служители на РИО, ръководители на екоклубове, журналисти;
 • Фирми и стопански организации, предлагащи обучителни курсове, занимателни програми и анимации;

Моля потвърдете Вашето участие в срок до 20 май 2015 г на тел. 0898229296,

Донка Калчева, регионален експерт или на e-mail: doni@gudevica.org.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

9.30 – 10.00 Регистрация на участниците.

10.00– 10.15 Представяне на участниците и организаторите в срещата.

10.15 – 10.30 Представяне на проект “Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие” и Програмата за подкрепа на НПО.

Христина Банчева, Фондация „Екоцентрик”

10.30 – 12.00 Представяне и обсъждане на критериите за качество за организации в областта на неформалното обучение.

Модератори: Донка Калчева, Теодор Василев и Христина Банчева, с текуща кафе пауза

12.00 – 13.00 Представяне на тестов модел на платформата и дискусия за нейната функционалност.

Модератори: Донка Калчева, Теодор Василев и Христина Банчева

13.00 – 13.30 Обратна връзка от участниците. Попълване на заявления* от лица и организации, желаещи да се включат в платформата.

 13.30 – Обяд

 

*Всички желаещи лица и организации могат да заявят своя интерес за включване в бъдещата работа на платформата и знака на качество, чрез подписване на заявление.

*Възстановяване на пътни разходи е предвидено за 20 души от района на Смолян, по реда на потвърждаване на участие в срещата.

 

Проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”

 Резюме: Водещи екоорганизации в България идентифицирахасъществуващата необходимост от работа в мрежа, от стандартизиранена качеството на образованието за устойчиво развитие, както и отефективен инструмент за обмен на опит и добри практики. Чрез тозипроект ще бъдат създадени критерии за качество на образованиетоза устойчиво развитие и уебплатформа, които ще подпомогнаторганизациите, работещи в сферата за предлагане на качественипрограми, набиране на участници в тях и широкото им прилагане ипопуляризация. Директна полза от проекта ще имат всички организации,предлагащи образователни услуги за устойчиво развитие, потребителитена тези услуги и медиите, активни по темите образование и устойчиво развитие.

1. Продължителност на проекта: 15 месеца

2. Бенефициент по проекта: Фондация „Екоцентрик” (София).

3. Партньори: Фондация „ЕкоОбщност“ (София), Сдружение „Клубприятели на Природен парк „Врачански Балкан” (Враца), Сдружение„Екомисия 21 век“ (Ловеч), Сдружение ГЕУМ (Варна), Сдружение„Зелени Балкани“ (Пловдив) и Народно читалище „Бъдеще сега2006” (с. Гудевица, Смолян).

4. Основни предвидени дейности:

Организиране и провеждане на шест регионални срещи презаприл, май и юни 2015 година във Враца, Ловеч, Варна,Пловдив, с. Гудевица и София с участието на целевите групи.

– Разработване на критерии и „знак за качество“ заобразованието за устойчиво развитие, с цел повишаванена качеството на работата в областта, както и процедураза връчване на „знак за качество“ на организации, коитоотговарят на изработените стандарти.

– Изготвяне на уеб базирана платформа за неформалнообразование за устойчиво развитие.

5. Уебстраници на партньорските организации:

 • http :// ecocentric – foundation . org /
 • http :// bepf – bg . org /
 • http :// www . ecomission 21 . com /
 • http :// gudevica .org
 • http://www.greenbalkans.org/bg/
 • http://www.nasam-natam.com
 • http://www.parkzlatnipiasaci.com/?page_id=11