Препоръки към Община Смолян за подобряване на туризма


След проведената среща, на която взеха участие 30 души от различни браншове на туризма извадихме обобщение на техните предложения.

Използвахме метода “СВЕТОВНО КАФЕНЕ”, където всеки може да участва и да сподели мнение, което да се запише и вземе в пред вид.

Участниците бяха разделени на отбори и после всеки от тях представи своите идеи на другите.

Споделяме с вас работата им.

 Възможностите, които предлагат ИТ технологиите за развитието на туризма в Смолян

Като част от проекта “Ученици 2:0”, бе проведена среща -дискусия в Община Смолян. На нея присъстваха експерти и заинтересовани страни – представители на бизнеса и на културно – образователни институции.
По време на дискусията ИТ фирмата АТА48 ООД –  партньор по проекта, представи нови технологични туристически продукти и бяха обсъждани вариантите, как най-ефективно могат да се използват ИТ технологиите в община Смолян. Накрая участниците в дискусията изготвиха конкретни предложения , които ще бъдат представени на  Общинския съвет в Смолян.

Всички участници в дискусията са единодушни , че в днешно време основния и най-бърз начин да достигне даден информация до хората е чрез споделянето й в Интернет.
Според тях, в България основните потребители на уеб са по-младото поколение, но “на Запад” дори и по-възрастните хора имат компютърни умения и пазаруват, запазват си места за отдих, купуват си самолетни билети и т.нат. от Мрежата.
Ето защо, според присъстващите, ИТ технологиите трябва да се използват най-вече, за да се рекламира региона, като се провеждат конкретни кампании и се отправят ясни послания, към целевата група, към която туристическите услуги са насочени.

Защото „вече да имаш уеб сайт или регистрация на имейл адрес не е достатъчно да доведеш туристи”.  Важно е информацията в него да е многоезична и изчерпателна. Хубаво би било в сайтовете за хотели например, да има  секция за “обратна връзка” и коментари, по този начин ще се изгради доверие и приемственост в бъдещите посетители.
Според присъстващите, съдържанието и разпространението на уеб сайтовете трябва да са ориентирани  към специфичните нужди на конкретната целева група и да се рекламират на адекватни към нейното потребление уеб адреси.

Участниците в дискусията изброиха няколко сериозни причини, какво всъщност пречи на туризма да използва пълния капацитет на ИТ технологиите в Смолянския регион.
От една страна са ограничените компютърни умения на голяма част от хората в туристическия бизнеса, от друга са лошата пътна и техническа инфраструктура на района, лимитираната свободна wi-fi връзка и т.нат. На трето но не на последно място е липсата на единна стратегия и цялостна визия как да се позиционира Смолянския регион във виртуалното пространство.
Всички са единодушни, че районът трябва да се представи като единна марка, която да е съвкупност от туристически и природни забележителности, местни продукти, културни събития и обичаи.
Изкристализира идеята да се създаде уеб платформа, която да обединява продукти и услуги, специфични за региона. Всички те да отговарят на предварително въведен „стандарт за места туристическа марка“ и съответно да „държат“ регулирани цени и високо качество.
Платформата да предлага онлайн продажба на билети, услуги и продукти , както и възможност за даване на оценка и коментари от страна на потребителите.

Друго интересно предложение за туристически ИТ продукт за района е изграждане на мобилни приложения. Те биха били джобния, електронен справочник както на всеки посетител, така и на местните жители, притежаващи Смарт телефони.  Съдържанието на апликациите би могла да бъде най-различна, като например: информация за туристически и исторически обекти, културни събития, карти с „еко пътеки“,  колоездачни маршрути, ски писти и други.
Тази форма на предлагана информация би била много подходяща за района без силен wi-fi, защото веднъж изтеглено в телефона, мобилното приложение не се нуждае от Интернет връзка, за да бъде използвано.
Близка до този продукт е и следващата идея обобщена в дискусията, а именно  – разработването на онлайн игра през телефон, където потребителите да се „тагват“  на обозначени туристически места, да събират точки или да правят снимки на дадени елементи, които ще им носят определени бонуси и награди.
Това би довело един друг вид туристи – предимно млади, приключенски настроени хора, които пътуват по свои маршрути и използват тези “независими” източници на информация.

Като цяло можем да обобщим, че хората взели участие в срещата са единодушни, че за да продължи да се развива туризма в региона, Община Смолян трябва да се докаже като една иновативна институция, която да инвестира в новите технологии.

Бележките от срещата:


1. Как ИТ технологиите да помогнат за развитието на туризма?

– Бърза и сравнително евтина реклама
– Могат да се купуват на билети и резервации за хотели, събития и др.
– Чрез свъзване на заитересеовни страни и подобряване на комуникацията
– За информация и обратна връзка
– Достъпност на информацията
– Верифициране на информацията и качесвотото на продукта.
– Езикови версии на туристическите сайтове

 

2. Как могат дигиталните технологии да помогнат за развитието на туризма в Смолян
 – Чрез мобилни приложения, които да предлагат:
– маршрути с екопътеки, байк турове
– информация за местни фестивали, културни и народни събития
– снимки, информация и маршрути за туричтически и културни обекти в региона
– Добре направени много езчини Убсайтове, чрез които да могат да се купуват самолетни билети, да се резервират хотели и къщи за отдих. Тяхното съдържанието и разпространението трябва да са ориентирани  към специфичните нужди на конкретата целва група и да се рекламират на адекватни към нейните подребление места във виртуалното пространство. Линкове от специфичния профил на потребителя
Изгражаден и предлагане на виртулани турове

– Да се създаде уебпластфора, на която предлага продукти и услуги, специфични за региона. Всички те ще отговарят на определени критерии, с високо качество.
– Да се въведе стандарт на места туристическа марка. Да се оценяват турстизески обекти…да се създаде доверие у посетителите….
– Да има възможност да се оценят хортелите и потребителите да могат да публикуват мнение и оценка на определеното място за отдих или услугата, която са ползвали.

– Да се обвърже много със социалните мрежи
– Да спомогнат за прилагането на един продукт, който да продава дестинацита
– Да се популяризират природните забележителности и културни обекти
– Да се дава допълнителна информация за събития и обекти  в зависимост от профила на потербителя
– Повече свободно Wi-Fi във всички населени места и не само
– Създаване и внедряване на виртуални игри по модел на “100-те нац. Туристически обекти” .Селфи с тях или QR kod
– Електронни видео табла в големите градове на България, където да се показват снимки от Смолян и да се популяризира района.

– Да обвържем местата с тяхната история, култутура
– Това е важно както да се намери подходящия подход в начините на реклмиране (Родопите като чист био район за дълголетие, наример), така и мястото  за реклама в Интернет.

3. Какво пречи това да се случи?
– Липса на сътрудничество
– Лиспа на свързаност между предлагащите туристически услуги
– Липса на цялостна визитна картичка
– Липса на квалифицирани кадри и млади хора

– Липса на средства
– Липса на желание за инвсетиции в сферата на туризма

– Липса на еднна стратегия и интересни предложения
– Лошата пътна и техническа инфраструктура
– Слабият Wi-Fi  в региона.
– Лимитираните дигитални умения на хората, които предлагат тази услуга.


4. Какъв конкретен ИТ продукт свързан с туризма може да се направи:
– Конкурс за селфи – за популяризиране на дестинацията
– В програмата за туризма да се постави акцент върху дигиталните технологии
– Игра за тагване на принципа на “100-те нац. обекта” , потребителите да се стимулират да  посещават културни и исторически места в региона
– рекламата на региона да а се обвърже със здарвословен начин на чивот..
За възрасни хора…