Приключване на проекта “VET4MIGRE”

Проектът започна с резултатите от проучване, проведено от Европейската комисия през 2015 г. (според което над 1,8 милиона имигранти с неевропейски произход пребивават в Европа и рискуват да бъдат маргинализирани).

Следователно е по-важно от всякога да се разработят нови, креативни и далновидни стратегии и практически начини, така че бежанското и мигрантското население да се адаптира, интегрира и да стане положителен член в приемащата страна: един от най-безопасните начини е интегриране на пазара на труда.

Проектът, в съответствие с горното, целеше да включи мигрантите в европейската икономика, като благоприятства:

  • укрепване на уменията в областта на ИКТ и иновациите;
  • подобряване на меките умения, способности и компетенции,
  • насърчаване и обмен на добри практики
  • разработване на ситуации, които улесняват по-добрата интеграция

В резултат на нашето двугодишно партньорство с организации от Дания, Италия, Гърция и Испания се създадоха няколко много успешни интелектуални продукта, срещи и онлайн курс.

  • Имахме няколко срещи, в които успяхме да се запознаем на местно ниво с работата на нашите партньори.

  • Проведохме курс за Сугестопедия, в който обучихме по 2ма души от всяка организация (Общо 12 души)

  • Направихме проучвания във всяка държава.

Можете да видите тук.

 

  • Създадохме гид за мигранти предприемачи.

Вижте го тук.

 

Целият ни екип е изключително доволен от свършената работа!