Продължаваме напред, защото пътят е пред нас!

Приятели, колеги, партньори и всички хора около нас, с които сме творили през годините! Виждаме финала на работата си на Гудевица в създаването на така мечтаното Училище сред природата! Знаем, че 2014 г. ще е годината на завършването на основната част от ремонта, защото сме готови да продължим напред към нови хоризонти и концентриране на работата ни в сферата на неформалното образование и професионалното обучение на деца, младежи и възрастни.

Благодарим Ви за подкрепата и всичко, което направихте за нас! Продължаваме да творим заедно! Имайте прекрасни и топли празнични дни!