Проект “Приключенски-образователни академии”, част от програмата “Забавно лято, грижовна есен 2016”

Програмите ни работят на три нива. Аз или личностно развитие, НИЕ – връзка с другите, толерантност и разбрателство и НИЕ и СВЕТА – връзка с природата и света около нас. Връзка и опознаване на себе си, силните страни и талантите на всяко дете и работа с емоциите. След това развиваме връзките в групата и с другите деца и общността в по-широк план и работим за връзка с природата и света около нас. Чрез програмата помагаме на децата да растат цялостни личности – да познават тялото и емоциите си, да мислят критично и да боравят с повече информация. Новото е, че от тази година включваме компетенциите за успешна реализация в ​живота и на пазара на труда по един много лек и неформален за децата начин. Разработили сме критериални модели за нагласата, знанията и уменията на децата в сферата на умения за учене, комуникационни умения, работа в екип, научна грамотност, творческа нагласа и много важната част от програмата – емоционална интелигентност.

Тази година ще работим в 11 населелени места с 18 групи и повече от 300 деца, което ни дава много по-широка база за изследване на въздействието. Ние мерим резултатите си на всяко едно ниво и след края на академиите ще можем да кажем много точно колко сме развили децата във всяка област на меките умения включени в програмата и знанията свързани с учебното съдържание, които също са част от програмата. Основният инструмент, който ползваме е тест за себеоценка и себепознаване, както и осъзнаването за ефективност на всяко дете.​

Приключенско-образователната академия е организирана от „Народно Читалище Бъдеще сега 2006” и Фондация BCause в сътрудничество с местните училища и администрация. Академията е час от програмата “Забавно лято, грижовна есен 2016”, която се осъществява от с финансовото съдействие на “Филип Морис България” ЕООД , като част от инициативите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговорност за подпомагане на общности в различни тютюнопроизводителни региони и общини.”