Приключенско-образователни академии в община Сатовча

В резултат на запитване към екипа на НЧ „Бъдеще сега 2006“ изготвихме програма за приключенско-откривателска (образователна) академия за деца между 7 и 13 годишна възраст. Програмата развива социални умения (меки умения), полезни знания (твърди умения), които могат да провокират интерес и любопитство към знанието, като цяло, развитие на отношение и отговорно поведение към заобикалящия ни свят. Името на програмата нарекохме „Връзки“, заради специфичните й части и елементи.

Програмата беше предвидена за група до 25 деца в шест дни в различни населени места от община Сатовча през август и септември 2015 г.

Проведени програми:
с. Сатовча – 17-22 август 2015 г. – 20 деца, 6-10 години. Екип – Константина Челебиева и Радостина Аръшева
с. Вълкосел – 17-22 август 2015 г. – 25-27 деца, 7-10 години. Екип – Юлия Андонова и Ростислав Димитров.
с. Кочан – 17-22 август 2015 г. – 25 деца, 7-11 години. Екип – Радостина Пръвчева и Бенита Примо.
с. Кочан – 24-29.08.2015 г. – 16-21 деца, 12-14 години. Екип – Константина Челебиева,  Ростислав Димитров и Диана Костелянчик.
с. Сатовча – 31.08 – 05.09.2015 г. – 21 деца, 12-15 години. Екип – Мартина Велева и Надежда Рибагина.

Академиите са проведени в училище, дворовете на училища, стадиони, паркове, музейна сбирка и извън селата сред природата.

Общо в академиите са се включили 114 деца (цифрата на всички включили се по някакъв начин деца е над 120), поради факта, че има деца, които са влизали и излизали в различните дни по различни причини и ние сме отразили само твърдото число на децата участвали в академиите от началото до края им.

Програмите са проведени в училище, дворовете на училищата и извън населените места, за да се осъществи по непосредствена връзка с природата.

Целева група:
Програмата беше разработена и проведена с деца между 6 и 14 години в две възрастови групи – 6-11 години и 12-14 години.

Дори и така в академиите се включиха деца от различна възрастова група, което на моменти малко нарушаваше баланса на дейностите. Разделянето на децата в две възрастови групи помогна за случването на програмата, по възможно най-добрия и ефективен начин.

Постигнахме много добри резултати на ниво сплотяване и открита комуникация, работа в екип и себепознание. Това беше постигнато, като децата често работиха в различни групи и им се поставяха различни предизвикателни екипни задачи. Търсехме ситуации реални и свързани с всекидневния живот на децата, за да могат така да развият устойчиви поведения пренасяйки ги в ежедневния си живот.

Дейностите по време на академията даваха възможност на децата от различните групи да общуват достатъчно помежду си и да изпълняват задачи заедно и с обща цел формирайки общ екип.

Основните теми разглеждани в програмата бяха:
 Работа в екип;
 Носене на отговорност и взимане на решения;
 Ненасилствена комуникация и позитивно общуване;
 Отношение към природата и опазване на околната среда;
 Ресурси на Земята;
 Здравословен начин на живот;
 Себепознание и лидерство;
 Презентационни умения.